IANSA, Amnesty International & Oxfam hebben onderhoud met De Gucht i.v.m. Control Arms Campagne

 

Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht ontving op woensdaq 21/06/2006 een aantal NGO’s verenigd in de Control Arms Campagne (Oxfam, Amnesty en Iansa).

Deze NGO’s komen de Million Faces petitie (waarin gevraagd wordt om een internationaal wapenhandelsverdrag) overhandigen en zullen eveneens een onderhoud hebben met de heer Minister over de problematiek van kleine wapens, met het oog op de VN Conferentie eind juni te New York waar de Minister het woord zal voeren namens België en de OVSE.

De Minister zal op woensdag zijn handtekening en foto plaatsen op deze «visuele » petitie. (Photo Opportunity) (Zie voorbeelden op www.controlarms.org)
 
De minister vertelde ons dat hij al meermaals bewezen heeft dat de problematiek van de verspreiding van kleine wapens hem na aan het hart ligt. Hij zal dit duidelijk tot uiting brengen in zijn interventie die hij zal houden op de VN-conferentie, waar hij namens België en vervolgens als OVSE-voorzitter het woord zal nemen.
 
Twee opvallende zaken uit de reeks maatregelen die de minister wil vooropstellen springen er uit:
 
1
Belgiê wil het probleem van de Lichte Wapens structureel aanpakken door binnen de EU te werken aan een expertengroep over tussenhandel
 
2
Zowel binnen de VN als de OVSE ondersteunt de minister het initiatief om te komen tot een internationaal handelsverdrag.
 
Dit laatste is een moeilijke aangelegenheid en vraagt een diplomatische aanpak. In het persbericht dat na de ontvangst van de ngo's verschenen is staat echter niets over het responsabiliseren van landen als China en Rusland. Toch ging de delegatie tevreden huiswaarts met de intentie van de minister om de klemtoon niet slechts te leggen op conferenties maar dat eveneens aan een globale aanpak moet gewerkt worden waarbij middelen aan landen om wapenvoorraden werkelijk te vernietigen worden aangeboden.

Contactpersonen:

Bart Horemans, secretariaat Vlaams Netwerk Lichte Wapens,
Diensthoofd Geweldpreventie Pax Christi Vlaanderen
 
Gio De Weerd, algemeen secretaris Pax Christi Vlaanderen, lid van de delegatie

Deel dit artikel