Icoon van Verzoening is in Vlaanderen aangekomen: Pax Christi begeleidt ze educatief en enthousiast

De World Assembly van Pax Christi International, begin november 2007 in Torhout en Brugge, was de aanleiding om deze grote Pax Christi-Icoon naar Vlaanderen te laten komen voor de komende acht maanden. Ze heeft zopas een hele tournee achter de rug in Groot-Brittannië.

 

Afbeelding van de icoon


De icoon werd in 1999 in opdracht van Pax Christi International vervaardigd in een klooster in de buurt van Jeruzalem. Op 1 juli van dat jaar werd ze in de kerk van het Armeense Katholieke Exarchaat te Jeruzalem plechtig toegewijd aan de opdrachtgever, de vredesbeweging Pax Christi.

Twaalf taferelen op één icoon

Ze bevat twaalf taferelen, twee grote en 10 kleinere afbeeldingen. Naast de verzoening van de beide broers Jacob en Esau (Genesis 33) vinden we aan weerszijden figuren uit het Nieuwe Testament (Stefanus en Maria van Magdala), uit de Oosterse en uit de Westerse kerk. En naast het tafereel van de Verheerlijkte Christus prijken Sara en Hagar (de stammoeders van de joden en de christenen enerzijds en van de moslims anderzijds) en de Samaritaanse bij de waterput (Johannes 4) en de Syrofenicische vrouw (Marcus 7, 24-30). Onder de verheerlijkte Christus lezen we het Onze Vader - in het Aramees - en in het midden van de icoon staat in het Grieks, het Latijn en het Hebreeuws: "Christus is onze verzoening" - of, als ik het vrij mag vertalen: "Christus leidt ons naar elkaar, over alle grenzen heen".

Deze icoon zal in de komende maanden op vele plaatsen te zien zijn, en her en der worden vredeswakes rond deze icoon voorbereid. Mocht u interesse hebben om daaraan mee te werken, laat het ons weten: jan.vandenberghe@paxchristi.be

Ter ondersteuning bieden wij ook diverse materialen aan:

- Er zijn gebedsprentjes om uit te delen; op de voorzijde de icoon, op de achterzijde een gebed van mgr. Sabbah, Latijsn Patriarch van Jeruzalem en voorzitter van Pax Christi International – een uitgave van Pax Christi Nederland – kostprijs: € 5,00 voor 50 ex. Bestelcode: 6014.
- Er zijn wenskaarten (gewoon formaat, 15×10 cm), dubbel geplooid, de icoon op de voorkant– een uitgave van Pax Christi Engeland. Prijs € 1,00. Bestelcode: 6015. Vanaf 10 ex. betaalt u slechts € 0,80 per stuk. Bestelcode 6019.
- Er is een poster (formaat 96×48 cm). Kostprijs: € 5,00. Bestelcode: 6016.
- Er is een handreiking voor acht meditatieve wakes, ‘ontmoetingen met de icoon’ – een uitgave van Pax Christi Nederland. 109 blz., kostprijs: € 6,00. Bestelcode: 6017.
- Een set, poster en handreiking samen: € 10,00. Bestelcode: 6018

En… wij komen graag bij u om een aangepaste wake te helpen voorbereiden en uitwerken! Neem contact!

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel