ING en Rabobank onder vuur omwille van financiering wapenlevering aan Indonesië


Ondanks de controverse over de levering van twee Nederlandse marineschepen aan Indonesië, beslisten ING en Rabobank deze grootschalige operatie te financieren. Netwerk Vlaanderen, Forum voor Vredesactie, Vrede en Voor Moeder Aarde reageren scherp tegen deze beslissing. Met name ING, de bank die het respect voor de mensenrechten en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ hoog in het vaandel voert, wordt geviseerd. Het Indonesische leger staat bekend omwille van massale en aanhoudende schendingen van mensenrechten. Een levering van militair materiaal aan de Indonesische troepen kan dan ook op weinig begrip rekenen.In het kader van de Indonesië-week voeren een aantal Nederlandse en Indonesische organisaties acties bij bankkantoren van ING en Rabobank in Nederland. Netwerk Vlaanderen, het Forum voor Vredesactie, Voor Moeder Aarde en Vrede vzw ondersteunen deze acties en dringen er bij de top van ING op aan de geplande investering te herzien. De organisaties willen niet dat geld van klanten gebruikt wordt voor dit soort financieringen. Ze wijzen hierbij op de kloof tussen de principes die ING etaleert en de concrete investeringen in wapens door de bank.

ING overtreedt eigen principes

In het kader van de campagne ‘Mijn geld. Goed geweten?’1 kwam ING al eerder in opspraak omwille van financiering van omstreden wapensystemen zoals landmijnen, clusterbommen, uranuimwapens en kernwapens. Bij confrontaties met aandeelhouders en bezorgde klanten, stelde de bank een restrictief beleid te voeren, rekening houdend met de potentiële impact van de wapens die worden gefinancierd. Verder verklaart de financiële groep te ijveren voor duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Bovendien heeft de top van ING onlangs beslist het respect voor de mensenrechten in te schrijven in de ‘Business Principles’.

Begin oktober 2004 riep Amnesty International de Nederlandse overheid nogmaals op om geen wapenexportvergunning te leveren voor de marineschepen, omwille van ernstige en systematische mensenrechtenschendingen. Amnesty International roept op tot een stopzetting van wapenleveringen of technische ondersteuning van het militaire of politionele apparaat, zolang deze schendingen van de mensenrechten doorgaan.2 “Door de financiering van een grootschalige wapenlevering aan het Indonesische leger overtreedt ING haar eigen ethische normen en verliest de bank haar geloofwaardigheid bij de klanten.”, aldus Inez Louwagie van Netwerk Vlaanderen.

De financiële belangen

De bestelling van de Nederlandse marineschepen is de grootste in twintig jaar: het gaat om een bedrag van tenminste 400 miljoen Euro. Martin Broek van de Campagne tegen wapenhandel stelt: “Dat is geld over de balk smijten in een land waar tientallen miljoenen mensen onder de armoedegrens leven. De veiligheid van de indonesische bevolking is niet gediend met de levering van grote en dure wapensystemen.”

ING en Rabobank nemen 95 % van de financiering voor hun rekening. Ze worden daarbij gedekt door Atradius, de exportkredietverzekeraar van de Nederlandse overheid. Als Indonesië niet betaalt, dan krijgt de leverancier van de schepen zijn geld van de Nederlandse overheid. Dat betekent dat de belastingsbetaler opdraait voor de risico’s van deze wapenhandel. De banken zijn ondertussen zeker van hun winst en knijpen daarom graag een oogje dicht wanneer het militaire bewind haar bloedige reputatie eer aandoet.

Acties

Op zaterdag 23 oktober voeren Indonesia House-Aceh Peace Alliance, de Campagne Tegen Wapenhandel en XminY Solidariteitsfonds gezamenlijk actie tegen de financiering van de wapenlevering aan Indonesië. Tijdens deze ‘Picket Line’ zullen op de Dam in Amsterdam pamfletten en briefkaarten worden verspreid. Het publiek wordt vergast op een optreden met traditionele Indonesische Wayang Aksi poppen. De wapenlevering wordt uitgebeeld door een kleurrijk schouwspel van boze geesten, oorlogschepen en militairen. Het Wajang-poppenspel is een vorm van Indonesisch theater dat vaak een politieke functie heeft. Twee vooraanstaande Indonesische kunstenaars hebben speciaal voor deze gelegenheid een theaterstuk voorbereid.

Einde persbericht

Praktisch

Actie "Geen Korvetten naar Indonesië"
Datum : Zaterdag 23 oktober 2004
Plaats : op de Dam, Amsterdam, Ndl
Tijd : 12.30u - 14.00u

Perssprekers

Campagne tegen Wapenhandel Nederland: onderzoeker Martin Broek, tel (0031) 6/29.14.60.84

Campagne Mijn Geld. Goed Geweten?: Inez Louwagie, tel 0498/68.29.40

Contactadressen

Bijlage

‘Op welke punten is het financieren van de levering van Korvetten aan Indonesië in tegenspraak met de filosofie van ING?’, Brief aan Dhr. Tilmant, voorzitter ING, Inez Louwagie, 14 oktober 2004

1 Campagne tegen investeringen in de wapenindustrie, Netwerk Vlaanderen i.s.m. Voor Moeder Aarde, Vrede en Forum voor Vredesactie, www.mijngeldgoedgeweten.be

2 AI, dossier “INDONESIA, New military operations, old patterns of human rights abuses in Aceh”, 7 oktober 2004, http://web.amnesty.org/library/index/engasa210332004

Deel dit artikel