Internationaal procesnieuws vredesactivisten

De oorlog tegen Irak toonde ons hoe de Amerikaanse oorlogsmachine werkt. Militair materiaal, gestationeerd in Duitsland, werd via de Antwerpse haven naar de Golf verscheept. Intussen stegen in de Britse luchtmachtbasis van Fairford Amerikaanse bommenwerpers op. Terwijl in ons land trainstoppingacties de transporten stokken in de wielen staken, probeerden Britse actievoerders de bommenwerpers tegen te houden. Vijf actievoerders, de Fairford Five, werden vervolgd. Drie van hen zijn intussen vrijgesproken. Ook de Spaanse trainstoppers zijn veroordeeld; zij gaan in beroep.


Fairford Five: drie maal “not guilty”

De luchtmachtbasis in Fairford, Gloucester, speelt een belangrijke rol als vooruitgeschoven uitvalsbasis voor de Amerikaanse luchtmacht. Al in de eerste Golfoorlog stegen hier Amerikaanse bommenwerpers op. Op 3 en 4 maart 2003 arriveerden 14 B-52 bommenwerpers. Die voerden in de loop van de weken daarop tientallen bombardementsvluchten uit op Irak.

Vlakbij de basis werd een actiekamp opgezet, om de activiteit op de basis in de gaten te houden en acties op te zetten tegen de oorlog. Naast demonstraties en burgerinspecties werden ook verschillende pogingen gedaan om de bommenwerpers effectief tegen te houden. Vijf mensen werden gearresteerd en vervolgd, in drie afzonderlijke processen. Die liepen telkens op 'hung jury' uit: de jury kon niet tot een eensgezind besluit komen. In mei 2007 gingen de 're-trials' van start. Drie van de vijf actievoerders zijn intussen vrijgesproken.

Op 18 maart 2003, twee dagen voor de VS Irak aanvielen, drongen Philip Pritchard en Toby Oltitch de luchtmachtbasis van Fairford binnen met de bedoeling Amerikaanse B-52 bommenwerpers onklaar te maken. Maar nog voor ze in de buurt van de vliegtuigen kwamen, werden ze gearresteerd. Drie maanden lang zaten ze in voorarrest. De 'B52 Two' riskeerden tot tien jaar gevangenis, maar op 22 mei 2007 sprak de jury hen vrij. De twee argumenteerden dat ze oorlogsmisdaden wilden voorkomen, en dat de andere middelen van protest daarin mislukt waren. De jury oordeelde unaniem dat hun voornemen om de bommenwerpers te ontmantelen daarom niet als onwettig kan beschouwd worden. Volgens hun advocaat is dit de eerste keer dat een Britse rechtbank zo ver mee gaat in het argument dat Britse en Amerikaanse troepen oorlogsmisdaden begingen.

Op 6 juni werd ook de derde activist, Phil Richards, vrijgesproken. De jury kwam niet tot eensgezindheid, de rechter oordeelde daarop: “Not guilty”.

Twee van de Fairford Five, Margaret Jones en Paul Milling, wachten nog steeds op een definitieve uitspraak. Zij slaagden er in om een dertigtal voertuigen, gebruikt bij het tanken en laden van de bommenwerpers, onklaar te maken. Daarmee hoopten ze het opstijgen van vliegtuigen te verhinderen en op die manier oorlogsmisdaden te voorkomen. Hun zaak komt opnieuw voor op 2 juli.

Uitspraak proces Spaanse trainstoppers

Ook in het proces van de Spaanse trainstoppers is er nu een uitspraak. Op 17 oktober 2005 hielden vredesactivisten in Spanje een militair transport tegen. Met hun geweldloze blokkade protesteerden ze tegen de militaire oefeningen die de NAVO in Spanje houdt. Het militaire transport dat ze tegenhielden maakte deel uit van grootscheepse oefeningen bij het opzetten van de basis van de NATO Response Force in Valencia.

4 actievoerders riskeerden tot één jaar gevangenisstraf wegens openbare ordeverstoring en weerspannigheid. Van de eerste aanklacht werden ze vrijgesproken, maar voor weerspannigheid kregen ze de maximale boete van 600 euro elk. Tegen die uitspraak gaan ze nu in beroep.

Op 12 mei 2007 nog omzeilde een team burgerinspecteurs de veiligheidsmaatregelen van de basis van de NATO Response Force bij Valencia. Ze gingen de basis op om hun eis kracht bij te zetten dat de bases gedemilitariseerd worden en een sociale en ecologische invulling krijgen.

Eén van de organisatoren van de Spaanse acties tegen oorlogsvoorbereidingen was te gast op de Actieconferentie van Vredesactie in november 2006. Daar legden Belgische trainstoppers, samen met hun Spaanse collega's en activisten uit Groot-Brittannië en Scandinavië, de basis voor een Europees netwerk van anti-oorlogsactivisten. Als oorlogen globaal worden voorbereid, moeten wij ons immers ook internationaal organiseren.

Info over de Fairford-acties:
www.b52two.org
www.bristol.indymedia.org

Info over de Spaanse trainstoppers:
www.antimilitaristas.org

Deel dit artikel