Internationale druk blijft nodig

Zuster Marie-Bernard Alima is sinds enkele maanden verantwoordelijk voor de nationale Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en van de 'Coordination des Actions pour la Réussite de la Transition de l'Eglise Catholique' (CARTEC), een initiatief van de Congolese bisschoppen in de aanloop naar de verkiezingen die Broederlijk Delen mee hielp opstarten. Eind oktober was ze op bezoek bij Broederlijk Delen.


-- Waarom lanceerde de Katholieke Kerk een initiatief voor het slagen van de transitie?

De kerk streeft met dit initiatief twee doelen na: de bevolking voorbereiden op de verkiezingen en van onderuit druk op de Congolese machthebbers aanwakkeren om de verkiezingen te laten doorgaan. In een eerste fase hebben wij de basisgemeenschappen geïnformeerd over het waarom en hoe van de verkiezingen. Tot nu toe hebben we 3500 locale animatoren gevormd in 35 bisdommen. In een tweede fase willen we de nieuwe grondwet en de belangrijkste wetten toegankelijk maken voor de basisgemeenschappen. In ons werk besteden wij bijzondere aandacht aan de participatie van vrouwen. Over welk Congo dromen zij? Vrouwen moeten politici over hun maatschappijproject kunnen interpelleren.


Een jonge kiezer bekijkt de kieslijsten

-- Werkt de Katholieke Kerk alleen?

Neen, een samenwerkingsakkoord werd afgesloten met de andere kerken en godsdiensten. Zij nemen ook deel aan de vormingen die wij organiseren. Op gevoelige momenten legden de hoofden van de verschillende geloofsgemeenschappen al meermaals gemeenschappelijke verklaringen af om obstakels op de weg naar de verkiezingen te overwinnen.

-- Komen er verkiezingen?

Er is nog veel te doen. De kieswet is nog niet eens gestemd. Een volgehouden internationale druk op onze machthebbers is nodig. Zij hebben absoluut geen politieke wil om de verkiezingen te organiseren. Voor hen is het "J'y suis, j'y reste!". En ondertussen gedragen ze zich volledig onverantwoord. Een ander grote zorg is de veiligheid in het Oosten van Congo. Zullen de verkiezingen in die gebieden kunnen plaatsvinden? Ook hier heeft de internationale gemeenschap een belangrijke rol te spelen.

-- vorig jaar lanceerde Broederlijk Delen een oproep aan alle maatschappelijke geledingen in België om samen op te komen voor vrede en democratie in Congo. Lees alles over de coalitie 'Congo wil stemmen'

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel