Internationale kerkenactie voor vrede in Palestina en Israël. Doe mee in jouw regio!

Stemmen uit de kerken van de vier continenten voor vrede in het Midden-Oosten

Via Pax Christi International verspreiden we de oproep die de patriarch van Jeruzalem Michel Sabbah o.m. ondertekende als één van de kerkleiders in de religieuze hoofdstad.

De Wereldraad van Kerken is samengekomen met de verschillende kerken en internationale agentschappen voor dit speciale initiatief dat de internationale kerkenactie voor vrede in Palestina en Israël tussen 12 maart en 19 maart 2006 wil opzetten.

Dit initiatief komt van allen die deel uitmaken van de EAPPI: Ecumencial Accompaniment Program in Palestine ans Israel. Vandaag zijn we één jaar verwijderd van de veertig jaar durende illegale bezetting van Israël over Palestina. De christelijke Kerken van het Midden-Oosten hernieuwen hun oproep voor een rechtvaardige vrede voor Palestijnen én Israëli's.

Sinds de laatste 39 jaar zijn de kerken, kerkleiders en verschillende christenen mateloos en geduldig pleitbezorger geweest voor de vrede in Palestina en Israël. We vragen alle christenen om de profetische rol van de kerk te overwegen en de kracht en het belang in te schatten van de publieke getuigenis zodat het lijden, de onrechtvaardigheid en de onveiligheid tijdens de bezetting die zowel Israëli's als Palestijnen - zowel christenen, als moslims als joden - ondergaan een prioriteit worden voor alle nationale regeringen.

Op 12 maart lanceren we de internationale kerkenactie voor de vrede in Palestina en Israël. Doe mee in uw regio en spreek erover met uw regeringsleiders.

Getekend door o.m patriarch Michel Sabbah, voorzitter van Pax Christi International

De Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen grijpt deze oproep aan om de gezamenlijke nieuwe campagne van het ActiePlatform Palestina mee actief te ondersteunen. 

 


De positieve aandacht die gegeven werd naar aanleiding van de kolonisatie in de Gaza-strook heeft de aandacht van de wereld afgeleid van de realiteit in de Westelijke Jordaan-oever en Oost-Jeruzalem. Er is een blijvende expansie van Israëlische militaire controle. De nederzettingen blijven groeien en er is land opgevorderd om de muur op te bouwen, een praktijk die interantionaal veroordeeld werd. De veiligheidssituatie in Palestina is in crisis en de Palestijnse Autoriteit heeft hulp nodig voor haar inspanningen om de wet te laten gelden en gelijktijdig haar verantwoordelijkheid naar haar bevolking te garanderen. De prijs van de bezetting is ook ondraaglijk hoog voor hen die in Israël leven.

De christelijke perspectieven over rechtvaardigheid leiden naar de oproep voor een twee-statenoplossing gebasseerd op internationaal recht. We bevestigen de visie van vrede met rechtvaardigheid gebaseerd op verzoening.

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel