Internationale oproep: Herziening mijncontracten in Congo

INTERNATIONALE OPROEP VOOR DE PUBLICATIE VAN HET EINDRAPPORT VAN DE MINISTERIELE COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE MIJNCONTRACTEN IN DR CONGO

Berlijn, Brussel, Kinshasa, Londen, Montréal, Ottawa, Washington, 7 november 2007 -  Een coalitie van niet gouvernementele organisaties uit Europa, Noord-Amerika en de Democratische Republiek Congo, lanceert vandaag een internationale oproep waarin ze de publicatie vraagt van het eindrapport van de ‘ministeriële commissie voor de herziening van de mijncontracten’.
 

Deze commissie, opgericht bij ministerieel besluit op 20 april 2007, had als mandaat « de contracten van deelgenootschappen en hun impact op de wederopbouw van de betrokken ondernemingen en op de nationale ontwikkeling te onderzoeken, een werkwijze voor te stellen om zo de wanverhoudingen en de gebreken die daaruit voortkomen te corrigeren ».[1]

Het werk van de commissie, begonnen half juni en voorzien voor een periode van drie maanden, werd verlengd tot eind oktober. Alles doet vermoeden - volgens de documenten en de informatie die circuleert in Kinshasa en op grote schaal al gerapporteerd werd in de internationale media  - dat de leden van de commissie het technisch en juridisch onderzoek van een 60 tal mijncontracten afgehandeld hebben en hun observaties en aanbevelingen voltooid hebben.

Het informatielek, dat door de Congolese pers gemotiveerd werd vanuit allerlei soort druk op de Commissarissen om bepaalde elementen in het rapport te veranderen, heeft onmiddellijk effect gehad: een daling van de beurswaarde van enkele bedrijven en een politiek onderzoek naar de verantwoordelijken. Een meer doortastende en meer transparante handelswijze in het proces van “herziening” zou zonder twijfel de actuele onzekerheid en de vergeefse zoektocht naar verantwoordelijken hebben vermeden.

Het is vandaag absoluut noodzakelijk dat de regering het gehele rapport publiek maakt om een einde te maken aan de onzekerheid en om de betrokken spelers de gelegenheid te bieden in het openbaar te reageren. Bovendien moeten de autoriteiten het gevolg dat ze denken te geven aan de aanbevelingen van de commissie aankondigen en de regels die ze voorzien voor de hernieuwde onderhandelingen voor de mijncontracten bekend maken. Als ze goed wordt uitgevoerd kan deze oefening een nieuwe periode van transparantie en gelijkheid inluiden in de huidige en toekomstige onderhandelingen rond de bestemming van de contracten.

Lees meer.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel