Investeringen in landbouw noodzakelijk voor voedselzekerheid

Om de voedselzekerheid van miljoenen mensen te garanderen pleiten experten van o.a. de VN, de FAO en de EU voor slimmere investeringen in de landbouw. Ze vragen ook meer aandacht voor arme, kleinschalige landbouwers.

De internationale conferentie 'Food for everyone: towards a global deal' bracht maandag experten en vertegenwoordigers van de VN, de FAO, het G-20 voorzitterschap en de EU samen om te discussiëren over het voedselvraagstuk. "In de landbouw, en dan vooral in ontwikkelingslanden, zijn slimmere investeringen op lange termijn nodig om voedselzekerheid te garanderen", luidde de boodschap voor de wereldleiders.

Voor één op zes mensen is het geen evidentie om elke dag voldoende voedsel te vinden om te overleven. "We hebben dus te lang gewacht met de noodzakelijke investeringen te doen in landbouw, plattelandsontwikkeling, ontwikkelingshulp, onderzoek en innovatie. Bovendien moeten we aandacht hebben voor de problemen van arme, kleinschalige landbouwers", verklaart het Europees Economisch en Sociaal Comité, de organisator van de conferentie.

Alle aanwezige organisaties waren het erover eens dat investeringen in landbouw en plattelandsontwikkeling een positief effect hebben op economische groei en armoedebestrijding. "Maar dan moeten landen en internationale organisaties coherent optreden en het mogelijk maken dat landbouwers zich organiseren", luidt het.

Prijsvolatiliteit, klimaatverandering, bevolkingsgroei, schaarste aan grond en water en gebrekkige marktinformatie werden op de conferentie naar voor geschoven als enkele belangrijke bedreigingen voor de wereldwijde voedselzekerheid. Daar tegenover moet een "nieuwe internationale dynamiek" komen te staan. Zo kreeg de EU de raad om landbouw te integreren in zijn ontwikkelingsbeleid.

"Het doel moet zijn om de wereldwijde voedselproductie te verhogen door gunstige voorwaarden te scheppen voor publieke en private investeringen in landbouw", erkent EU-commissaris voor Landbouw Dacian Ciolos. Naast een beter inzicht in voorraden om speculatie tegen te gaan, pleitte Ciolos voor ondersteuning van lokale voedselproductie in ontwikkelingslanden. "De landbouwproductie in deze regio's kan worden gestimuleerd via het uitwisselen van kennis en het leveren van bijvoorbeeld meststoffen en zaaizaden", meent Ciolos.

Ook versterking van de internationale handel kan de voedselzekerheid volgens de EU-commissaris bevorderen aangezien hierdoor de internationale mogelijkheden van voedselproductie optimaler benut worden. Ciolos zegt hoge verwachtingen te hebben van het overleg van de G20 over voedselzekerheid, dat volgende maand in Parijs wordt gehouden.

bron: Vilt en agd.media

www.triasngo.be

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel