Israëlisch grondoffensief kan niet leiden tot een staakt het vuren

Brussel- 4 januari 2009- Broederlijk Delen en Pax Christi zijn bijzonder verontrust over Israëls grondoffensief in de Gazastrook. De Israëlische regering stelt dat ze niet op oorlog belust is maar haar geen alternatief rest om de raketaanvallen van Hamas te beëindigen. Wij betwijfelen dit ten sterkste. Israël kan de veiligheid van zijn burgers niet garanderen door Palestijnse burgers massaal bloot te stellen aan extreem geweld. Net zoals de oorlog tegen Hezbollah in 2006, kan deze operatie tegen Hamas contraproductief zijn en nog meer geweld uitlokken. Indien Israël daadwerkelijk een duurzaam bestand wil bekomen, dan rest er geen alternatief dan onderhandelingen en respect voor het internationaal recht.
We veroordelen met klem het geweld van Israël en Hamas. Zowel de aanvallen van het Israëlische leger als de raketaanvallen van de gewapende groeperingen tegen Israël zijn ernstige schendingen van het internationaal recht. Ondanks zijn terugtrekking uit de Gazastrook in 2005, blijft Israël de bezettende macht omdat het de effectieve controle over het gebied behoudt. Zoals de lidstaten van de Europese Unie bevestigen, is het gebonden aan het internationaal humanitair recht. Het moet instaan voor het welzijn van de burgers. Het disproportioneel gebruik van geweld kan niet verantwoord worden door de raketten van de Palestijnse gewapende groeperingen. Aanvallen tegen burgers die niet rechtstreeks deelnemen aan vijandelijkheden, zijn altijd oorlogsmisdaden.
 
Hamas en de andere gewapende groeperingen zijn dus ook gebonden aan het respect voor het internationaal humanitair recht en moeten afzien van geweld tegen Israëlische burgers. Sinds 2000 vuren militante Palestijnse bewegingen raketten af op Zuid-Israël. Na de machtsovername van Hamas in 2007 namen deze aanvallen drastisch toe. Diegenen die zich schuldig maken aan deze oorlogsmisdaden, moeten vervolgd worden. Wij zijn erg verontrust over de verklaring van Hamasleider Khaled Meshal dat Hamas de zelfmoordaanslagen, die het stopzette sinds 2005, zal hervatten.
 
De impact van het huidige geweld en de vernieling van infrastructuur op de reeds precaire humanitaire situatie is alarmerend. Israëls afsluiting van de Gazastrook, die al meer dan een jaar en half duurt, bracht het gebied aan de rand van een ongeziene humanitaire crisis. De infrastructuur, inclusief gezondheidszorg, water, elektriciteit, de rioleringen en het transportsysteem, was reeds vóór de start van deze operatie zwaar getroffen door de afsluiting. Israëlische mensenrechtenorganisaties, waaronder onze partner Gisha, waarschuwen dat het elektriciteitssyteem het elk moment kan begeven, nu de nood juist het hoogst is. De huidige doorvoer van humanitaire hulp is onvoldoende om de noden van de bevolking te leningen. De onmiddellijke en onbeperkte toegang van humanitaire organisaties moet verzekerd worden zodat de duizenden gewonden verzorgd kunnen worden, voedselhulp en basisvoorzieningen kunnen worden geleverd.
 
Wij roepen onze regering op om, in het kader van de Europese Unie, meer inspanningen te leveren om beide partijen op te roepen, het geweld te beëindigen. Israël heeft recht op veiligheid en moet maatregelen treffen om de raketaanvallen van de gewapende groeperingen te staken. De afsluiting en de huidige belegering van de Gazastrook moeten stoppen, en de burgerbevolking mag niet langer gegijzeld worden. Geweld kan geen oplossing bieden in dit conflict. De dialoog moet onmiddellijk hervat worden.

Deel dit artikel