Kan Genève II vrede brengen in Syrië?

syrie vredesconf intal

Op woensdag 22 januari 2014 start in Zwitserland de Genève II-conferentie over Syrië. Iedereen die van ver of dichtbij de situatie in Syrië volgt, kijkt met argusogen naar de voorbereidingen. Deze onderhandelingen volgen op het communiqué dat gepubliceerd werd op 22 juni 2012 en dat bekend staat als Genève I. Om te weten wat de inzet van Genève II precies is, legden we ons oor te luisteren bij Lina Dibeh van intal.
intal: Voor we het over Genève II hebben, kan je ons kort schetsen wat Genève I was en wie er bij betrokken was?

Lina Dibeh: Genève I was een internationaal akkoord dat gesloten werd onder toezicht van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De discussies werden geleid door de toenmalige speciale gezant voor Syrië, Kofi Annan. Samen met Ban Ki-moon, vertegenwoordigers van de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad en verschillende leden van de Arabische Liga kwamen ze tot de conclusie dat de problemen in Syrië niet via militaire weg, maar enkel via politieke weg kunnen opgelost worden. De belangrijkste stappen in dat akkoord waren een staakt-het-vuren, de vrijlating van gevangenen en ontvoerden en de vorming van een transitie-regering waarbij alle Syrische spelers betrokken zijn.

Om de principes uit Genève I in de praktijk te zetten zijn er onderhandelingen nodig tussen de strijdende partijen. Deze onderhandelingen worden al sinds midden 2012 Genève II genoemd maar zullen pas op 22 januari 2014 van start gaan.

intal: Waarom hebben we zolang op Genève II moeten wachten?

Lina Dibeh: De Syrische Nationale Coalitie, de door de Verenigde Staten gesteunde oppositie met thuisbasis in Turkije, heeft de conclusies van Genève I nooit aanvaard. Ze wilden geen onderhandelingen opstarten indien Assad president zou blijven. Saudi-Arabië, Qatar en Turkije bleven de rebellengroepen en buitenlandse strijders bewapenen, wat ook het opstarten van onderhandelingen bemoeilijkte.

Vandaag is de situatie echter veranderd. In Syrië zelf is de positie van de regering militair versterkt en hebben ze verschillende plaatsen in het land op de opstandelingen herovert. Daarnaast hebben Rusland en de Verenigde Staten in de loop van 2013 op verschillende vlakken samengewerkt in de regio. Het belangrijkste is het akkoord over de nucleaire capaciteit van Iran en het vernietigen van de chemische wapens in Syrië. Bovendien is er ook de toenemende invloed van de meest extreme islamitische groepen binnen de gewapende oppositie in Syrië. Deze zijn niet enkel een probleem in Syrië, maar kunnen de hele regio beïnvloeden, zodat ook de Verenigde Staten (in Afghanistan), Rusland (in Tsjetsjenië) en Europa (terug naar huis kerende strijders) er problemen mee kunnen krijgen.

Het zijn de verbeterde relatie tussen de VS en Rusland en de gezamenlijke belangen tegen dit extremisme, die tot het opstarten van Genève II hebben geleid.


Lees verder op intal.be

intal DOOR:

Deel dit artikel