Katholieke Kerk zet wereldwijd onderhandelaars van de COP21 onder druk

Vandaag, 26 oktober, lanceren de voorzitters van de Continentale Associaties van Bisschoppenconferenties een bijzonder dwingende oproep. De oproep is gericht aan de onderhandelende partijen en regeringsleiders die momenteel sleutelen aan een nieuw internationaal klimaatakkoord. Tijdens de klimaattop COP21 in Parijs zou dit akkoord unaniem goedgekeurd moeten worden.

De oproep van de kerkleiders aan de onderhandelaars van de COP21 ondersteunt het belang van de encycliek van paus Franciscus over het klimaat "Laudato Si". De ondertekenaars stellen zich op dezelfde lijn als paus Franciscus door heel nadrukkelijk op te roepen tot een grote doorbraak in Parijs: een rechtvaardig en juridisch bindend klimaatakkoord dat een werkelijke omslag bewerkstelligt.

Bindend en baanbrekend klimaatakkoord noodzakelijk

De tekst is een krachtige oproep om te werken aan een rechtvaardig, juridische bindend en baanbrekend klimaatakkoord. Het algemeen belang moet primeren op de nationale belangen om zo onze aarde en zijn bewoners te beschermen.

De algemene temperatuurstijging moet beperkt worden om klimaatcatastrofes te vermijden, in het bijzonder bij de meest kwetsbare gemeenschappen.

Steunend op wetenschappelijk onderzoek erkennen de religieuze leiders dat vooral de eenzijdige keuze voor fossiele brandstoffen de oorzaak is voor de snelle klimaatopwarming. Daarom is het niet alleen noodzakelijk om de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen te beperken, maar om definitief afscheid te nemen van het tijdperk van fossiele brandstoffen.

Klimaat is gemeenschappelijk goed

Zoals paus Franciscus in 'Laudato Si' schrijft, is het klimaat een gemeenschappelijk goed, van allen, voor allen. De aftakeling ervan daagt ons uit om onze begrippen 'groei' en 'vooruitgang' te herdefiniƫren en na te denken over onze levensstijl. De Kerk stelt wereldwijd vast hoe de klimaatopwarming de kwetsbare gemeenschappen en volkeren bijzonder hard treft. De bisschoppen beklemtonen dat de rijke landen die het meeste energie produceren en verbruiken, een grotere verantwoordelijkheid dragen dan de armere landen. Daarom vragen de ondertekenaars om de sociale rechtvaardigheid een centrale plaats te geven.

Broederlijk Delen verwelkomt oproep

Samen met CIDSE verwelkomt Broederlijk Delen deze verklaring omdat ze het engagement van de Kerk voor een eerlijk en baanbrekend klimaatakkoord bevestigt. "Net zoals de encycliek 'Laudato Si' betekent deze verklaring een steun in de rug voor de vele groeperingen die zich wereldwijd inzetten voor meer klimaatrechtvaardigheid. De klimaatverandering is niet alleen een ecologisch probleem maar evenzeer een sociaal-ethisch probleem. Ze is het resultaat van een falend consumptiemodel van steeds meer, van het overdreven gebruik van fossiele brandstoffen en van onrechtvaardigheid. Want diegenen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming dragen er het eerst de negatieve gevolgen van," zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen. "Het wordt dus hoog tijd dat het klimaat als een gemeenschappelijk goed van allen en voor allen wordt beschouwd en dat men het welzijn van alle mensen, ook van de komende generaties voor ogen houdt."

 

Deel dit artikel