KBC bant investeringen in uraniumwapens

KBC heeft als eerste grote bankgroep in België beslist niet meer te investeren in producenten van uraniumwapens. Netwerk Vlaanderen, Forum voor Vredesactie, Voor Moeder Aarde en Vrede voeren sinds oktober 2003 campagne tegen de investeringen van Belgische bankgroepen in wapens, waaronder uraniumwapens. Onder druk van de campagne ‘Mijn Geld. Goed Geweten?’ heeft KBC nu opnieuw een belangrijke stap gezet in de richting van een vredevoller investeringsbeleid.


Uraniumwapens chemisch en radioactief giftig

Het militair gebruik van verarmd uranium is wereldwijd heel erg omstreden. Dit zwaar metaal wordt soms verwerkt in munitie omdat het beter dan elk ander metaal kan doordringen in het pantser van tanks. Maar de gevolgen van uraniumwapens zijn zeer ernstig. De stofdeeltjes die vrijkomen na een inslag van uraniummunitie zijn uiterst giftig. Het gebruik van deze wapens in een bepaalde regio leidt daar tot een sterke verhoging van het aantal kankergevallen en het aantal geboortes met ernstige afwijkingen. Niet alleen militairen maar ook burgers zijn slachtoffers van dit wapen. Door de chemische en radioactieve giftigheid blijft verarmd uranium bovendien gevaarlijk tot lang na de oorlog. Verarmd uranium heeft een radioactieve halveringstijd van 4,5 miljard jaar. Toch worden uraniumwapens regelmatig gebruikt, onder meer door het Britse en Amerikaanse leger bij aanvallen in Afghanistan, tijdens de Golfoorlogen en de Balkanoorlogen.

KBC eerste investeerder die uraniumwapens weert

KBC heeft nu beslist niet meer te investeren in ondernemingen die uraniumwapens produceren. Hiermee gaat KBC verder dan haar wettelijke verplichtingen, en neemt zij dan ook een duidelijk ethisch standpunt in. KBC verklaart de uitsluiting van uraniumwapens door te stellen dat er een internationale consensus bestaat dat deze wapens de voorbije jaren een onevenredig leed berokkenden ten aanzien van o.m. burgerslachtoffers.

Eerder dit jaar was KBC ook de eerste bankgroep die investeringen in producenten van antipersoonsmijnen en clusterbommen stopzette.

Grote kleppers geviseerd

In een rapport onthulde Netwerk Vlaanderen in het voorjaar van 2004 dat AXA, DEXIA, Fortis, ING en KBC investeerden in producenten van uraniumwapens. Ook na het verschijnen van het rapport is Netwerk samen met de Belgische Coalitie Stop Uraniumwapens druk blijven uitoefenen op KBC en heeft Netwerk haar bewijsmateriaal ter beschikking gesteld van de bank. Het gaat hier niet om de minste producenten. Producenten die niet meer door de beugel kunnen voor KBC zijn bijvoorbeeld ATK en General Dynamics. ATK is de belangrijkste munitieleverancier van het Amerikaanse leger. General Dynamics is de 6e grootste wapenproducent in de wereld. Naast uraniumwapens, produceert dit Amerikaanse bedrijf bijvoorbeeld ook oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen. Met dit nieuwe beleid worden dus opnieuw een aantal grote wereldspelers in de wapenindustrie uitgesloten van banden met KBC.

Zullen andere banken KBC volgen?

Netwerk Vlaanderen, Forum voor Vredesactie, Voor Moeder Aarde en Vrede juichen deze stap van KBC toe en hopen dat de andere bankgroepen het voorbeeld van KBC zullen volgen. Nu verschillende banken bezig zijn met het opstellen van een beleid ten aanzien van investeringen in de wapenindustrie, is het signaal dat KBC in de financiële wereld uitzendt van groot belang: wapens met verarmd uranium zijn ethisch onverantwoord.

De initiatiefnemers van ‘Mijn Geld. Goed Geweten?’ hopen ook dat KBC in de nabije toekomst nog verdere stappen zal zetten in de richting van een wapenvrije investeringspolitiek.

Deel dit artikel