Kindsoldaten bezetten ministerie van Buitenlandse Zaken

Op dinsdag 13 februari zullen om 12u een vijftigtal kindsoldaten naar aanleiding van Red Hand Day - de dag van de kindsoldaten - de toegang bezetten tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken om zo gehoord te worden door minister K. De Gucht. Zij vragen meer aandacht voor het lot van kindsoldaten in de wereld.


Het Optioneel Protocol bij het Kinderrechtenverdrag over de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten werd in mei 2000 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het verbiedt de deelname van minderjarigen aan vijandelijkheden en stelt 18 jaar als de minimumleeftijd voor rekrutering door gewapende groeperingen en voor de officiële dienstplicht. Dit protocol werd van kracht op 12 februari 2002. Sindsdien hebben 110 staten, waaronder België, dit baanbrekend verdrag geratificeerd.

Om deze belangrijke stap te herdenken en om te verzekeren dat alle kinderrechten in gewapende conflicten gerespecteerd worden, organiseert de Internationale coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten Red Hand Day : Het symbool van de rode hand wordt overal ter wereld door nationale en regionale coalities en andere middenveldorganisaties gehanteerd om NEEN te zeggen tegen het rekruteren en gebruiken van kinderen als soldaten.

Ondanks de bestaande wetgeving zijn nog steeds honderdduizenden kinderen actief betrokken bij gewapend geweld of staan bloot aan de wreedheden van de oorlog. Hun aantal daalt de laatste jaren gestaag, maar enkele landen blijven zich hardnekkig verzetten tegen de internationale regelgeving of zijn niet in staat om binnen hun grenzen te verhinderen dat gewapende groeperingen kinderen rekru-teren. Burundi, Colombia, Democratische Republiek Congo, Filippijnen, Ivoorkust, Myanmar, Nepal, Oeganda, Soedan, Somalië, Sri Lanka en Tsjaad: al deze landen duiken op in de officiële rapporten van de Veiligheidsraad en worden ook geregeld veroordeeld voor hun beleid. Op het terrein worden echter te weinig gerichte acties gevoerd, zodat wetgeving en beslissingen veelal dode letter blijven.

Samen met 57 andere staten heeft België op 6 februari jl. de “Engagementen van Parijs” ondertekend tijdens de conferentie “bevrijd kinderen van oorlog” in Parijs. Ons land heeft zijn engagement en politieke wil geuit om de inzet van kinderen in gewapende conflicten te bestrijden. Als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad (2007-2008) kan België daadwerkelijk wegen op de internationale politiek en een belangrijke rol spelen in het beter opvolgen van de effectieve uitvoering van de internationale wet- en regelgeving rond kindsoldaten en kinderen in gewapende conflicten. Ook in Centraal-Afrika en Congo in het bijzonder, heeft ons land een cruciale rol te spelen.

De Belgische regering moet zich hier duidelijk voor engageren als lid van de Veiligheidsraad: omwille van het lot van deze duizenden kinderen en hun families zijn onmiddellijke acties vereist.

Meer info: secretariaat Belgische Kindsoldatencoalitie: Bart Horemans 0496/181946.

De Belgische coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten (1999) ondersteunt de activiteiten van de Internationale coalitie tegen kindsoldaten en zet zelf activiteiten op om een einde te stellen aan het gebruik van kinderen als soldaten. De Coalitie bestaat uit niet-gouvernementele organisaties: Amnesty International, Defence for Children International, Jesuit Refugee Service, Justice et Paix, Missio, Pax Christi, Plan België, Unicef België en VIC.

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel