Kindsoldaten op het spitsuur: kindsoldaten in Belgische treinstations 10 februari 2006

Op vrijdag 10 februari vraagt de Belgische coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten in 3 Belgische treinstations tijdens de ochtendspits aandacht voor de problematiek van de vele kinderen die bij gewapende conflicten als kindsoldaat worden ingezet. Door het plaatsen van een stempel met rode hand - het wereldwijde symbool van de nationale coalities tegen het gebruik van kindsoldaten - kunnen pendelaars de Belgische overheid duidelijk maken dat ook zij nog belangrijke stappen moet zetten om deze zware schending van de rechten van het kind uit te bannen.

Axel Peleman verleent zijn volledige steun aan onze actie en zal aanwezig zijn in het station van Antwerpen tussen 10.00u en 12.00u.

 


Op 12 februari 2002 trad het optioneel protocol bij het Kinderrechtenverdrag over kinderen in gewapende conflicten in werking. Meer dan 100 landen ratificeerden inmiddels dit protocol. Het voorziet dat kinderen jonger dan 18 jaar niet kunnen deelnemen aan gewapende conflicten. Vier jaar later is duidelijk dat de realiteit nog steeds veraf staat van de beoogde doelstelling van het optioneel protocol.

Wereldwijd vechten minstens 300.000 kinderen onder de 18 jaar, jongens zowel als meisjes, actief mee in gewapende conflicten. Hun rechten als kind en mens worden systematisch genegeerd. Wie overleeft draagt onuitwisbare psychologische sporen van geweld met zich mee. De levensomstandigheden van deze kinderen zijn hard: ontbering, mishandeling, verminking, moord,… - voor meisjes komt daar soms nog seksuele slavernij bij. Het is een aspect van oorlogvoering waaraan al te vaak wordt voorbijgegaan. Kinderen zijn de onzichtbare soldaten in vele ‘moderne’ oorlogen. Voor meisjes geldt dit nog sterker: meisjessoldaten zijn de meest onzichtbare soldaten.

In mei 2006 moet de Belgische overheid haar beleid inzake kindsoldaten toelichten bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève. Op 31 januari laatstleden kreeg de Belgische Coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten reeds de kans om haar opmerkingen inzake het Belgische beleid toe te lichten bij datzelfde VN-Comité. De Belgische Coalitie is daarbij zeer duidelijk. De Belgische overheid heeft reeds belangrijke stappen gezet, maar moet toch nog essentiële bijkomende maatregelen nemen. Zo kan de rol van België bij de handel van lichte wapens - die een directe link vormt met het inzetten van kindsoldaten - niet genoeg benadrukt worden. Het Belgische beleid mist bovendien coherentie en opvolging op het terrein, waardoor het vaak bij goede intenties blijft. Ook het statuut van jongeren op militaire scholen en het opschorten (en niet afschaffen) van de dienstplicht maakt het nog steeds mogelijk dat Belgische jongeren onder de 18 jaar actief of passief kunnen ingezet worden in gewapende conflicten.

Via symbolische acties in 3 Belgische NMBS-stations (Brussel Centraal, Antwerpen Centraal, Gent St-Pieters) vraagt de Belgische Coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten aandacht voor deze problematiek. De symbolische actie vindt op vrijdag 10 februari (7h - 12h) plaats in de hierboven vermelde stations.

De Belgische Coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten (1999) ondersteunt de activiteiten van de Internationale Coalitie tegen kindsoldaten én zet diverse activiteiten op om een einde te stellen aan het gebruik van kinderen als soldaten. De Coalitie bestaat uit niet-gouvernementele lidorganisaties : Amnesty International, Defence for Children International, Jesuit Refugee Service, Missio, Pax Christi, Plan België, Unicef België en VIC. Het secretariaat van de Belgische Coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten wordt verzorgd door Plan België.

Voor meer info: Bart Horemans - 0496/18.19.46

Deel dit artikel