Klachtenactie tegen kernwapens: vanaf vandaag in heel Europa.

Op initiatief van Greenpeace en de campagne Bomspotting zullen vanaf vandaag in heel Europa actievoerders in lokale politiekantoren klacht neerleggen tegen de illegale NAVO-kernwapens. De klacht is gebaseerd op het internationaal humanitair recht en vraagt om de illegale Amerikaanse NAVO-kernwapens uit Europa te verwijderen. Greenpeace en Bomspotting moedigen iedereen aan om zelf klacht neer te leggen. Alle informatie die daarvoor nodig is, is gepubliceerd op het internet, op www.bomspotting.be


Nog steeds liggen 480 [1] Amerikaanse NAVO-kernwapens in Europa: in Duitsland, België, Italië, Nederland, Turkije en het VK.

Naar het voorbeeld van de Belgische klachtenacties tegen kernwapens in 2002 en 2004 waarbij duizenden burgers persoonlijk klacht neerlegden, zullen de komende weken groepen uit onder andere Frankrijk, Portugal, Turkije, Spanje, Duitsland en het VK klachten indienen tegen hun regeringen en vragen dat het internationaal humanitair recht wordt gerespecteerd.

Het Internationaal Gerechtshof wees in zijn Advisory Opinion van 1996 op de regels van het internationaal recht die van toepassing zijn op kernwapens. Het gebruiken van of dreigen met kernwapens is in strijd met deze regels van het internationaal recht. Kernwapens veroorzaken onnodig lijden en maken geen onderscheid tussen burgers en militairen. De klachten wijzen op de rol van de regeringen in de NAVO-beslissingen over kernwapens, en hun daaruit voortvloeiende medeplichtigheid.

Afgelopen maand veroordeelde de NAVO de nucleaire testen van Noord-Korea als “een niet te onderschatten bedreiging voor vrede en veiligheid in de wereld.” Intussen ontplooit de NAVO nog steeds kernwapens in Europa. ”Elke dag dat de Amerikaanse kernwapens in Europa blijven, en dat de NAVO het gebruik ervan voorbereidt, wordt het internationaal recht geschonden. Wij steunen de kritiek op het ontwikkelen van kernwapens door Noord-Korea, maar de geloofwaardigheid van de NAVO wordt ernstig ondermijnt doordat ze zelf de wet met de voeten treedt. De NAVO moet de hand in eigen boezem steken en haar eigen bedreiging voor de vrede en veiligheid elimineren”, zegt Roel Stynen, Bomspotting-campagnevoerder.

Donna Mattfield, campagnevoerder voor ontwapening bij Greenpeace International voegt daar aan toe: “op 28 en 29 november komen de regeringsleiders en staatshoofden van de NAVO bij elkaar in Riga, Letland. Daar begint de discussie over de toekomst van de NAVO. Dit is de kans voor Europese leiders om hun eigen plicht tot nucleaire ontwapening waar te maken en om te doen wat de meerderheid van de Europese bevolking wil [2]: de kernwapens verwijderen uit Europa.”

0p 24 november overhandigt een deurwaarder een brief aan NAVO-secretaris-generaal De Hoop-Scheffer, waarin gevraagd wordt een einde te maken aan het illegale kernwapen-beleid van de NAVO. De brief verwijst naar de verplichtingen van De Hoop-Scheffer tegenover het internationaal recht, en stelt hem in gebreke zolang de NAVO aan haar illegale kernwapenstrategie vasthoudt. Ook premier Verhofstadt krijgt op 24 november een deurwaarder op bezoek met o.a. de vraag om in Riga werk te maken van de resoluties van het Belgische Parlement die vragen dat België initiatieven neemt om aan de illegale nucleaire NAVO-politiek een einde te maken.

Op 25 november, drie dagen voor de NAVO-top in Riga, organiseert Vredesactie, de organisatie achter de campagne Bomspotting, een alternatieve NAVO-top en actieconferentie. Daar worden onder andere de krijtlijnen uitgezet voor een Eurpees netwerk van Bomspotting-acties.NOTEN:

[1] Hans Kristensen, “U.S. Nuclear Weapons in Europe: A Review of Post-Cold War Policy, Force Levels, and War Planning” (Natural Resources Defense Council, Washington DC, February 2005)
[2] Volledige resultaten van de opiniepeiling: http://www.greenpeace.org/international/press/reports/nuclear-weapons-in-europe-survey

Deel dit artikel