Koude en geweld: een dodelijke cocktail in Syrië

p-JOR0216-393 
"Miljoenen Syriërs leven in zware omstandigheden nu het geweld escaleert en de winter aangekomen is", aldus het Rode Kruis. "Helaas blijft het enorm moeilijk om overal hulp te bieden." Naar schatting zijn een half miljoen Syriërs gewond, miljoenen intern ontheemd en tienduizenden gevangen genomen.
Het escalerende geweld in het noorden van Syrië en de winterse temperaturen veroorzaken veel ellende onder de miljoenen intern ontheemden. Gealarmeerd door het hoge aantal burgerslachtoffers in Aleppo riep het Internationale Rode Kruis eind december alle strijdende partijen op om het internationaal humanitair recht te respecteren.


Geen toegang

p-SYR0085-393
"Meer dan honderdduizend burgers zijn eind december omgekomen in de regio en het dodentol loopt verder op", zegt Magne Barth, hoofd van de Rode Kruisdelegatie in Syrië.

"Voedsel en andere basisbenodigdheden zijn steeds moeilijker te krijgen, vooral in de belegerde gebieden. Hoewel hulp broodnodig is, blijft het als hulporganisatie enorm moeilijk om toegang te krijgen tot de getroffen regio's."

Het Rode Kruis onderhandelt met de strijdende partijen om medische hulp te mogen verlenen aan de zieken en gewonden en om voedsel en medische goederen af te leveren in de belegerde gebieden. "Op dit moment krijgt het Rode Kruis nog steeds geen toestemming om hulp te verlenen aan iedereen die dit nodig heeft, aan beide kanten van de frontlinie", vertelt Barth.
 

 

Gedood en ontvoerd


Hoewel hulpverleners onder het internationaal humanitair recht bescherming genieten, zijn er sinds de start van het geweld al 32 vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan gedood tijdens het uitoefenen van hun functie.

Drie medewerkers van het Internationale Rode Kruis werden in oktober vorig jaar ontvoerd door een gewapende groep in Idlib. Het Rode Kruis veroordeelt elke aanval op hulpverleners en voertuigen, vooral als ze zijn voorzien van het Rode Kruis- of Rode Halve Maanembleem.

Ondanks deze voorvallen blijft de Syrische Rode Halve Maanvereniging met de steun van de internationale Rode Kruisbeweging veilig drinkwater voorzien aan 20 miljoen Syriërs en voedsel leveren aan bijna een miljoen mensen. Daarnaast verdeelt de humanitaire organisatie hulpgoederen zoals dekens en keukensets aan 37.500 intern ontheemden.

"De ontvoering van onze collega's beperkte onze beweegruimte in sommige gebieden", aldus Barth. "Maar de Syriërs zouden niet mogen betalen voor deze zinloze daad. Daarom blijven we, nu de winter aangekomen is, miljoenen mensen in nood bijstaan."
 

Deel dit artikel