Kritiek op Israël of onrecht aanklagen?

Het Israëlisch-Palestijns conflict geeft vaak aanleiding tot verhitte discussies, zoals de afgelopen dagen bleek in De Standaard. Voor- en tegenstanders van deze of gene partij beschuldigen de anderen van partijdigheid, propagandavoering of onwetendheid.

Ook met Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, die vanuit een rechtenbenadering ijveren voor vrede in Israël en Palestina, worden we geregeld aangevallen omdat we partijdig zouden zijn. Het is onze plicht om onrecht te benoemen, en aan te tonen hoe Israëls beleid een Palestijnse staat ondermijnt. Niet omdat we tegen Israël en vóór de Palestijnen zijn, maar omdat we vóór rechtvaardigheid zijn. Daarom veroordelen we zowel het geweld van de Palestijnse gewapende groeperingen als dat van het Israëlische leger.

Wij willen het debat niet verder polariseren, maar het verrijken door aan te tonen dat het een asymmetrisch conflict is. Een evenwichtige houding, zoals politici en journalisten die vaak nastreven, is niet mogelijk, noch wenselijk. Het Israëlische volk heeft al meer dan 50 jaar een eigen staat op 78% van historisch Palestina. Het Palestijnse volk wacht al even lang op zijn eigen staat op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Bovendien bezet Israël de Palestijnse gebieden sinds 1967. Onder een bezetting is er geen gelijkheid. Een bezettende macht en bezet volk kunnen niet op dezelfde hoogte geplaatst worden: Israëls verantwoordelijkheden zijn aanzienlijk groter. Maar uiteraard is het conflict niet zwart-wit en lijden beide volkeren eronder.

Onze missie is, beleidsmakers, de media en de publieke opinie uit te dagen tot actieve betrokkenheid en zich niet te verschuilen achter een onbestaande symmetrie. Wij geloven dat het onze taak is om het debat te voeren in termen van het internationaal recht en informatie te geven over de feiten op het terrein. Wat wij aantonen is dat Israëls' annexatiebeleid een obstakel is voor de vrede in de regio en dat de Palestijnen met hun rug tegen de Muur staan. Enkel Israël kan beslissen om een leefbare Palestijnse staat mogelijk te maken.

Deel dit artikel