Lokale economische ontwikkeling als wapen tegen ondervoeding

Wereldwijd lijden 170 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar aan ondervoeding. Met zijn focus op lokale economische ontwikkeling wil Trias welvaart creëren en op die manier ondervoeding tegengaan.

Kinderen krijgen door de stijgende voedselprijzen en het slechte economische klimaat nog minder te eten.

In verschillende ontwikkelingslanden kunnen mensen zich steeds moeilijker vlees, melk en groenten veroorloven. Dat wees een onderzoek van de ngo Save the Children uit. De cijfers van het maandenlange veldonderzoek tonen aan dat een kwart van alle kinderen in de wereld fysiek en mentaal onderontwikkeld is.

Vooral de gestegen voedselprijzen en het slechte economische klimaat liggen hieraan ten grondslag. Kinderen krijgen nu vaak nog minder te eten of worden door de ouders uit de scholen gehaald om het gezin te helpen onderhouden.

Door de ondersteuning van de lokale economie wil Trias verder werk maken van welvaartcreätie. Trias zorgt ervoor dat familiale boeren en kleinschalige ondernemers financieel meer overhouden aan hun economische activiteiten. "Trias stimuleert boeren om zich te verenigen in of lid te worden van een goed gestructureerde organisatie", verduidelijkt Trias-directeur Lode Delbare. "Die organisaties zijn de stem van hun leden. Daarnaast bieden ze hen opleidingen en essentiële diensten aan."

"Op die manier slagen boeren en ondernemers erin meer en betere producten op de markt te brengen. Met die opbrengst kunnen zij hun kinderen de broodnodige basiszorgen toedienen: voedsel, een dak boven het hoofd, medische zorgen en scholing. Daar dromen zij allemaal van. Trias wil die droom helpen waarmaken."

Bronnen: Knack, Het Nieuwsblad


Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel