Lokale partnerorganisaties positief over samenwerking met Trias

survey1De lokale partners van Trias zijn meer dan gemiddeld tevreden over de geboden ondersteuning. Dat blijkt uit een bevraging die in het voorjaar georganiseerd werd in samenwerking met het Britse studiebureau Keystone.De lokale partnerorganisaties van Trias spelen een cruciale rol bij de ondersteuning van kansarme ondernemers. De meeste partners zijn startende boerenorganisaties of ondernemersverenigingen. Bij deze organisaties heeft Trias enkele maanden geleden een tevredenheidsenquête georganiseerd.

In vergelijking met de resultaten van 58 andere Europese en Amerikaanse ontwikkelingsorganisaties levert de score van Trias een negentiende plaats op. "We mogen dus concluderen dat onze partners best tevreden zijn over hun samenwerking met Trias", zegt Katrijn De Clercq, diensthoofd op het kwaliteitsdepartement van Trias.

Bemoedigend is dat de capaciteitsversterking van de ledenorganisaties sterk geapprecieerd wordt. "Dat aspect staat immers centraal in onze werking", becommentarieert De Clercq. De partners erkennen dat de ondersteuning van Trias effectieve veranderingen teweegbrengt in hun manier van werken.

"Vooral onze ondersteuning op het vlak van financieel management, evaluatiepraktijken en dienstverlening krijgt in de bevraging goede punten. Minder goed scoren de adviesverlening inzake belangenbehartiging en externe communicatie", aldus De Clercq.

De enquête bevestigt de meerwaarde van lokale landenkantoren. De partners zijn immers heel tevreden over hun relatie met de plaatselijke medewerkers van Trias. Wel dringen ze aan op extra flexibiliteit en een nauwere betrokkenheid bij de strategische besluitvorming bij Trias.

"De komende weken gaan we de resultaten van de bevraging verder analyseren in de landenteams en op het hoofdkantoor. Met concrete actiepunten willen we verder sleutelen aan de tevredenheid bij onze partners. Hoe hoger de tevredenheid, hoe makkelijker we samen met hen onze doelstellingen zullen bereiken", meent De Clercq.

In de toekomst zal op regelmatige tijdstippen een tevredenheidsenquête uitgevoerd worden. Zo wil Trias de vinger aan de pols houden bij zijn lokale partners.

www.triasngo.be
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel