Mailactie: Stop overheidssteun voor militaire productie of handel

Sinds 1999 mag het IWT geen onderzoekssteun meer verlenen aan projecten met rechtstreekse militaire toepassingen. Het Vlaamse Vredesinstituut pleit om deze maatregel uit te breiden naar alle economische steunmaatregelen van de Vlaamse overheid.
Wat wil onze minister: het omgekeerde, een versoepeling van de IWT-rechtlijn. Reageer! Mail een brief naar de commissieleden van het Vlaams parlement. Surf naar www.wapenproductie.be en onderteken de mail.


In Vlaanderen ijveren vredesbewegingen, burgers en politici vanverschillende strekkingen reeds lang voor de uitbouw van een Vlaamse vredeseconomie, waarin de productie bestemd voor de militaire markt afgebouwd wordt.

Dankzij een publiek en politiek debat kon de regering en het parlement in 1999 overtuigd worden om wetenschappelijk onderzoek voor militaire doeleinden niet langer te subsidiëren. De zogenaamde IWT-richtlijn” maakt dat het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) geen ondersteuning geeft aan projecten en mandaten met rechtstreekse militaire toepassingen. Sindsdien echter werd een heel economisch instrumentarium uitgewerkt dat via andere wegen toch geld van de Vlaamse overheid kan doorsluizen naar het ontwikkelen en produceren van wapens of onderdelen van wapensystemen. Daarbovenop wou ex-minister Moerman ook de IWT-richtlijn versoepelen. Ze wou op die manier haar wetenschapsbeleid 'promoten'.

Voor de vredesbewegingen is het onaanvaardbaar dat de wetenschap een omweg moet maken via de wapenindustrie naar de civiele markt. En die “wetenschap” delen velen met ons!

Wij vragen dat het Vlaams parlement zorgt voor het systematisch opnemen van een clausule in alle relevante decreten, uitvoeringsbesluiten, samenwerkings- en beheersovereenkomsten, … die stelt dat publieke middelen niet kunnen gebruikt worden om projecten met een defensiegerelateerde finaliteit te ondersteunen. Wij vragen dat het Vlaams Parlement het advies van haar paraparlementaire instelling – het Vlaams Vredesinstituut – ter zake volgt.

Stuur een mail naar de commissieleden wapenhandel van het Vlaams parlement: www.wapenproductie.be

Een initiatief van Vredesactie vzw, Vrede vzw, Netwerk Vlaanderen,VOS en het Ijzerbedevaartcomité

Deel dit artikel