Manifestatie op vrijdag 28/1 n.a.v. conferentie in Colombia

EU moet ander vredesproces steunen in Colombia


Op initiatief van de Colombiaanse regering gaat op 3 en 4 februari een donorconferentie rond internationale samenwerking door in Cartagena, Colombia. Internationale organisaties, diplomaten van de deelnemende landen en de Colombiaanse regering vergaderen over het toewijzen van de financiële steun aan de diverse terreinen en strategieën van de internationale samenwerking met Colombia.

Op 2 februari, daags voor de conferentie, komen nationale en internationale solidariteitsorganisaties samen om alternatieve voorstellen op punt te zetten.

De Europese Raad en de Europese Commissie hebben hun politieke en financiële steun toegezegd aan het proces van demobilisatie van de paramilitaire groepen dat zich op dit moment in Colombia voltrekt . De Europese instellingen zitten straks mee aan tafel in Cartagena.

Door deze eenzijdige politiek van de regering Uribe te ondersteunen, draagt de Europese Unie bij tot de straffeloosheid van deze groepen, die jarenlang mee verantwoordelijk voor schendingen van mensenrechten. Het legaliseren en financieren van dit proces betekent het overleveren van de Colombiaanse bevolking aan een “burgerlijke” controle van de paramilitaire groepen. Dit geeft allerminst garanties op een duurzame vrede.

Om die reden eisen we van de Europese Unie dat zij tijdens de donorconferentie duidelijk stelling nemen rond volgende punten:

- De Colombiaanse regering moet de aanbevelingen van het VN Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten onverwijld toepassen.

- De vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de paramilitaire organisaties moeten gepaard gaan met een effectief staakt-het-vuren dat door die organisaties gerespecteerd wordt.

- Deze onderhandelingen kunnen niet gevoerd worden zonder een legaal kader dat garanties biedt op waarheid, rechtvaardigheid en herstel voor de vele slachtoffers.

- De deelname van de vertegenwoordiger van het VN Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten moet worden gegarandeerd.

- De stem van de vertegenwoordigers van de Colombiaanse civiele maatschappij moet worden gehoord.

Om deze eisen naar de EU kracht bij te zetten, manifesteren solidariteitsorganisaties, waaronder Broederlijk Delen, toekomende vrijdag 28 januari te 12.30 uur op het Schumanplein te Brussel.

Broederlijk Delen steunt 15 partnerorganisaties in Colombia. Het merendeel van deze organisaties is ondermeer actief rond de problematiek van mensenrechten.

Voor meer informatie rond Colombia kan u terecht bij Bart Bode – Cel Politiek Broederlijk Delen: tel. 02 213 04 30 of 0485 52 29 47 of bart.bode@broederlijkdelen.be

Deel dit artikel