'Mannen moeten rol van vrouwen leren begrijpen'

Mannen moeten begrijpen dat vrouwen even belangrijk zijn voor de welvaart. Dat vertelde landendirecteur Januario Ntungwa van Trias Oeganda op de European Development Days in Brussel.

eudevdays1

De Europese Ontwikkelingsdagen staan dit jaar in het teken van de belangrijke rol die op het gebied van duurzame ontwikkeling is weggelegd voor vrouwen en meisjes. Dit evenement van de Europese Commissie mobiliseert op twee dagen tijd 8.000 vakspecialisten in de ontwikkelingssamenwerking. Trias is aanwezig met een stand en heeft Januario Ntungwa afgevaardigd naar een paneldebat van de FAO en AgriCord, de internationale koepel van agri-agencies.

Hindernissen voor vrouwen

Als gastheer opende EU-ambtenaar Bernard Crabbé het debat met de opmerking dat het belang van vrouwen op het platteland alleen maar toeneemt. 'In veel regio's trekken de mannen weg naar de stad of, erger nog, naar de andere kant van de wereld. De vrouw moet in haar eentje dan maar de stap zetten van overlevingslandbouw naar een meer marktgericht bedrijfsmodel waarmee ze in haar basisbehoeften kan voorzien en haar kinderen kan opvoeden.'

Helaas duiken overal ter wereld een heleboel hindernissen op die de zelfontwikkeling van vrouwen bemoeilijken. Denk aan de toegang tot onderwijs, voorlichting, landbouwgrond en krediet. 'Wat we recent zien gebeuren, is dat vrouwen ook minder kansen krijgen om gebruik te maken van online diensten', zegt Sophie Grouwels van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

'Belangrijk is ook dat we goed luisteren naar de echte noden van vrouwen op het terrein', legt Kati Partanen van de World Farmers' Organisation uit. 'Als vrouwen veel tijd verliezen omdat ze hout moeten sprokkelen om te koken, hebben ze allicht nood aan technische oplossingen om maximaal rendement te puren uit de resterende arbeidstijd.'

Sociale normen

Vanuit zijn jarenlange terreinkennis bij Trias Oeganda voegt Januario Ntungwa er nog een belangrijk obstakel aan toe. 'Vergeet de sociale normen niet. Als mannen moeten wij leren begrijpen dat vrouwen een even belangrijke rol spelen voor de vooruitgang van onze gezinnen en de samenleving. Dat idee is nog niet ingeburgerd, terwijl het de normaalste zaak van de wereld moet zijn', benadrukt hij.

Onderzoek toont aan dat je geen gelijkheid tussen man en vrouw verkrijgt door alleen vrouwen te ondersteunen. In regio's waar dat gebeurt, stijgt in veel gevallen het huishoudelijk geweld omdat de mannen mentaal niet rijp zijn om wijzigende rollenpatronen te aanvaarden. 'Wij zetten niet alleen gendergelijkheid hoog op de agenda van de boerenorganisaties en ondernemersverenigingen waarmee we samenwerken. We nemen bij dat thema de mannen mee in bad', zegt Januario Ntungwa.

Vrije keuze?

Hannelore Beerlandt, directeur van AgriCord, heeft als slotspreker de puntjes op de i gezet met een persoonlijke noot. 'Ik heb mijn hele leven vrije keuzes kunnen maken. Maar pas onlangs kwam ik tot het besef dat mijn keuzevrijheid relatief is, want we leven per slot van rekening in een mannenwereld. Waar wij als vrouwen willen, is geen zij-wereld maar een wij-wereld.'

Ontdek onze Gender inclusion trajectory

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel