Marike de Peña: 'Samenwerking met Trias loont'

marike-interview small

De Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Trias gaat de komende 5 jaar nauwer samenwerken met Clac, de koepel van de fair trade in Latijns-Amerika en de Caraïben. Clac-voorzitster Marike de Peña geeft tekst en uitleg.

Clac overkoepelt 717 boerenorganisaties die in totaal ongeveer 300.000 gezinnen vertegenwoordigen. Niet verwonderlijk dat u als voorzitter van deze organisatie en van Fairtrade International wel eens in lijstjes verschijnt van de machtigste vrouwen op Aarde?
Marike de Peña: (lacht) 'Clac is een fantastische organisatie omdat we gegroeid zijn vanuit de basis, bij de boeren. Onze betrachting is dat ze hun eigen lot in handen kunnen nemen. Het systeem van de fair trade helpt hen daarbij, maar het is ook belangrijk dat we met ons verhaal aankloppen bij beleidsmakers.'

Hoe doet de eerlijke handel het momenteel in Latijns-Amerika?
'Steeds meer boeren willen tot het systeem toetreden. Dat is logisch, want we garanderen hen een minimaal inkomen. Meer nog, we geven de boeren kansen om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Dat spreekt veel mensen aan. Het grote probleem is dat de markt niet even snel groeit als het aantal boeren dat wil aansluiten bij Clac.'

Hoe komt dat?
'Wereldwijd hebben bijna alle consumenten al eens gehoord van fair trade. Aan onze naambekendheid ligt het dus niet. Ik denk dat we de mensen nog beter moeten uitleggen welke belangen op het spel staan. Wie kiest voor fair trade, kiest voor duurzame ontwikkeling op economisch, ecologisch en sociaal vlak.'

Vanuit El Salvador versterkt Trias al twee jaar de lokale werking van Clac. Bent u tevreden over de samenwerking?

'We hebben elkaar leren kennen en er is duidelijk een vertrouwensband gegroeid. Dat heeft te maken met de mooie resultaten die we met de steun van Trias boeken: steeds meer boerenorganisaties zetten de participatie van vrouwen en jongeren op hun agenda. We zijn zo tevreden dat we de kennis en ervaring die Trias ons bijgebracht heeft ook gaan gebruiken buiten El Salvador. Dit thema vinden we heel belangrijk, want in ons verhaal over duurzaamheid is familiale landbouw niet alleen een zaak van mannen, maar ook van hun echtgenotes en kinderen.'

 

Hoe is het gesteld met de positie van jongeren in Latijns-Amerika?
'We staan voor een gigantische uitdaging. Veel jongeren merken dat ze met de landbouw weinig kunnen verdienen. Bovendien oogt in grote delen van ons continent het leven op het platteland minder aantrekkelijk dan het comfort dat een stad te bieden heeft. We moeten dus plattelandsontwikkeling in de breedst mogelijke betekenis van het woord op de politieke agenda krijgen.'

Krijgen Latijns-Amerikaanse plattelandsvrouwen de erkenning die ze verdienen?
'Ik wil niet pessimistisch klinken: je ziet in sommige universiteiten dat de vrouwelijke studenten in de meerderheid zijn. Er zijn ook vrouwen die op de boerderij blijven terwijl hun man elders de kost verdient. In veel gevallen groeien die vrouwen uit tot goede producenten. Ik geloof dus dat we op termijn steeds meer vrouwelijke leidersfiguren zullen krijgen. In sommige landen zie je trouwens dat de vrouwen nu al relatief sterk staan. Dat is bijvoorbeeld het geval in Nicaragua, waar ze een actieve rol gespeeld hebben tijdens de burgeroorlog. Op andere plaatsen gaan we helaas veel trager vooruit.'

Hoe gaat de samenwerking met Trias er de komende jaren uitzien?

'We blijven werken rond gender en jongeren, maar er komen een aantal andere thema's bij zoals voedselzekerheid en de klimaatverandering. Consumenten hebben er alle belang bij dat de familiale boeren ook binnen tien jaar hun voedsel nog kunnen produceren. Dus moeten we ervoor zorgen dat de boeren een eerlijk inkomen krijgen en niet uit de markt geprijsd worden door de gevolgen van het wijzigende klimaat.'

 

De achterban van Trias bestaat uit landelijke bewegingen die boeren, boerinnen en plattelandsjongeren vertegenwoordigen. Vindt u dat belangrijk?
'Natuurlijk. Organisaties als Clac en Trias begrijpen perfect hoe boeren werken en redeneren. Die gemeenschappelijke noemer vergemakkelijkt alleen maar onze samenwerking.'

 

 

 

 

Deel dit artikel