Meer dan 2020 burgemeensters vragen de afschaffing van kernwapens tegen 2020

Mayors for Peace - Burgemeesters voor de vrede - Meer dan 2020 burgemeesters vragen de afschaffing van kernwapens tegen 2020

Hiroshima - Ieper, 28 januari 2008 - Tijdens een persconferentie in Hiroshima op 28 januari 2008 werd door de burgemeester Tadatoshi Akiba aangekondigd dat de 2020 Vision Campagne van de Burgemeesters voor Vrede succesvol is in de voorbereiding van het beslissend decennium rond nucleaire ontwapening (2010 - 2020). Burgemeester Akiba, tevens internationaal voorzitter van Burgemeesters voor Vrede, verklaarde: "Een ambitieuze ledenwervingscampagne voor ons 25ste verjaardag heeft resultaat geleverd: we tellen nu 2.028 leden in 127 landen die zich inzetten voor de afschaffing van kernwapens tegen 2020". Meer dan 400 nieuwe steden en gemeenten werden het voorbije jaar lid van het wereldwijd netwerk (1).  


De voorbije maand telde het netwerk 46 nieuwe leden, met een opmerkelijk hoog aantal vanuit België waarbij vandaag reeds meer dan de helft van de Belgische burgemeesters o.a. de terugtrekking vragen van de kernwapens uit Kleine Brogel. Dit als eerste stap naar een wereldwijd verbod. Ook het aantal nieuwe leden uit Tsjechië is opvallend. In Tsjechië nemen burgemeesters o.a. het voortouw in het verzet tegen het controversieel Amerikaans anti-raketteschild.(2) Burgemeesters voor Vrede voeren reeds 4 jaar campagne voor een wereldwijd verbod tegen 2020. Als voorzitter van het netwerk verklaarde Tadatoshi Akiba hoopvol te zijn nu hij merkt dat jaarlijks vele honderden burgemeesters gehoor geven aan de oproep.

Luc Dehaene, burgemeester van Ieper en sinds deze maand voorzitter van het internationaal campagnesecretariaat verklaarde deze middag: "De uitdaging is nu om de steun van de burgemeesters om te zetten in bewustwording en actie door de regeringen. Vorig jaar kregen we de steun van de UCLG (United Cities and Local Governments), de organisatie die door de VN erkend werd als de stem van de steden. Sinds 2007 leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. De oproep dat steden niet langer doelwitten mogen zijn moet door onze leiders gehoord worden".

De volgende maanden en jaren zullen de Burgemeesters voor Vrede zich verder voorbereiden voor een beslissend tienjarenplan voor algehele nucleaire ontwapening, dit als de bijdrage van steden aan het officiële VN Decennium voor ontwapening (2010-2020). Een andere belangrijke evolutie met betrekking tot de leden is dat de burgemeester van Hiroshima en Nagasaki, de stichtende leden van het netwerk (1982), vorige week beslisten om het lidmaatschap open te stellen voor Japanse steden. In het verleden was het lidmaatschap in Japan beperkt tot Hiroshima en Nagasaki, dit uit bezorgdheid dat het internationaal netwerk gedomineerd zou worden door Japanse leden. Maar nu dat het lidmaatschap sinds 2004 verviervoudigde is de tijd aangebroken om de Japanse steden actief te betrekken in de campagne. Deze beslissing krijgt reeds de steun van de 250 leden van de "Japanese National Council of Nuclear-Weapon-Free Local Authorities".

De komende maanden en jaren stelt het internationaal netwerk zich als doel om gemiddeld elke dag één nieuw lid te verwelkomen. Hierdoor wil het netwerk meer dan 3,000 leden tellen tegen de 65ste verjaardag van het atoombombardement op Hiroshima en Nagasaki in augustus 2010. Een groeiende groep van 49 Belgische gemeenten (3)hebben ook reeds financiële steun toegezegd aan het internationaal kantoor. Meestal doen steden en gemeenten dit met een resolutie waarbij het bedrag van 0,025 euro/inwoner/jaar wordt toegezegd.

Noten:

(1) Lijst van 2,028 leden http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html

(2) Lijst van 46 nieuwe leden, w.o. 11 Belgische burgemeesters http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/list/46.htm

(3) Lijst van Belgische gemeenten die de campagne financieel steunen http://www.2020visioncampaign.org/pages/250/

Deel dit artikel