Mijnbouwconflict in Guatemala: een getuigenis

Na jaren van burgeroorlog worden lokale gemeenschappen in Guatemala opnieuw bedreigd in hun voortbestaan, ditmaal veroorzaken multinationale mijnbouwbedrijven sociale en ecologische drama’s. Experte in mijnbouw en milieu Magalí Rey Rosa komt naar Vlaanderen van 1 tot 13 maart 2008, om te getuigen over de huidige mijnbouwconflicten in haar land. Magalí Rey Rosa is een autodidact op het vlak van ecologie en milieubescherming en één van de experten in Guatemala op het vlak van de mijnbouwproblematiek.
Ze brengt een aangrijpend verhaal over de onrechtvaardigheid die het Guatemalteekse volk al decennia lang beleeft.
Na 30 jaar burgeroorlog worden lokale gemeenschappen in Guatemala immers opnieuw bedreigd, ditmaal door mijnbouwactiviteiten. De hoge grondstoffenprijzen op de wereldmarkt moedigen bedrijven en overheden aan tot het maken van eenzijdige economische keuzes: 30% van het land is in concessie van multinationale mijnbouwbedrijven, enkelen van hen zijn al tot exploitatie overgegaan, zoals het Marlin project in San Marcos. Als gevolg van deze mijnbouwactiviteiten worden boerengemeenschappen zonder inspraak van hun gronden verdreven en worden ze geconfronteerd met nieuwe sociale conflicten. Mijnbouw is bovendien een sterk vervuilende industrie die massale hoeveelheden water verbruikt. Dit vormt niet alleen een directe bedreiging voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de mensen die leven van deze gronden en water.

Magalí Rey Rosa startte haar verzet tegen de mijnbouwactiviteiten in 1983 als medeoprichtster van de organisatie 'Defensores de la naturaleza'. In 1996 stichtte ze samen met enkele andere experts het 'Colectivo Madre Selva', de enige organisatie in Guatemala die zich duidelijk politiek durft uitspreken rond milieuthema's. Door haar inzet bij beide organisaties ligt ze mee aan de grondslag van de bescherming van de twee grootste nevelwoudreservaten in Guatemala. Momenteel zet ze haar engagement verder door de oprichting van een eigen organisatie 'SAVIA' (Escuela de Pensamiento Ecológista) of zoals Magalí het zelf uitdrukt "Ik heb geen job, ik heb een passie en dat is mijn volk een rechtvaardig en goed bestaan geven".

Magalí Rey Rosa komt naar België op uitnodiging van CATAPA en het Vlaams Guatemala Comité. CATAPA is een organisatie die werkt rond (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling in LatijnsAmerika en focust hierbij op de problematiek van de mijnbouw. Concreet ondersteunt CATAPA boerengemeenschappen in Peru, Bolivia en Guatemala die bedreigd worden door mijnbouwmultinationals.
In Vlaanderen wil CATAPA dit thema meer bekendheid geven bij het brede publiek en word getracht om dit onderwerp op de agenda van politici en NGO’s te krijgen. CATAPA wil ook uw publiek hierover op de hoogte brengen.

Voor meer informatie en interviews
Contacteer Daan Janssens 0473 36 73 18 of Marijke De Canck 0472 63 56 94
Zie www.catapa.be of email naar pers@catapa.be
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel