Milieucommissie Europees Parlement wil duurzame palmolie

Op donderdag 9 maart keurde de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europese Parlement (ENVI) een reeks aanbevelingen goed voor een duurzamere productie van palmolie. Daaronder handelsmaatregelen en uitdoving van het gebruik van palmolie als biobrandstof. 11.11.11 is blij met de resolutie, maar wil helemaal "géén voedsel in de tank".

Palmolieverbruik neemt toe ten koste van mens en milieu
De productie en het verbruik van palmolie als voedingsmiddel en brandstof neemt wereldwijd toe. Verwacht wordt dat de productie tegen 2050 nog zal verdubbelen. In de EU wordt bijna de helft van de geïmporteerde palmolie gebruikt als biobrandstof in de vervoersector. Nochtans leidt het gebruik van palmolie en andere plantaardige oliën tot (een veel) grotere uitstoot van broeikasgassen dan de fossiele diesel die ze vervangen. Dat komt omdat voor de productie van deze oliën bossen worden omgehakt, veengronden worden drooggelegd en graslanden gescheurd. De afgelopen 20 jaar is palmolieproductie de oorzaak geweest van 20% van alle ontbossing. Vooral in Indonesië, de grootste palmolieproducent en snelste groeier, heeft dit de jongste tijd een nefast impact gehad op de rechten van inheemse volkeren, de biodiversiteit en het klimaat.

Duurzame palmolieproductie is mogelijk

De milieucommissie van het Europese Parlement vindt dat duurzame palmolieproductie mogelijk is, maar dat er daarvoor nog veel inspanningen nodig zijn en dat de uitbreiding van de productie ten koste van bossen, veengronden en graslanden moeten stoppen. Ontwikkelingshulp en handelsbeleid moeten hand in hand gaan om duurzame productiemethodes aan te moedigen. Certificering van duurzame palmolie moet worden verstrengd en de invoer van niet gecertificeerde palmolie afgeremd of meer belast. De milieucommissie roept de Europese Commissie ook op om er alles aan te doen om er voor te zorgen dat er tegen 2020 in de EU géén palmolie wordt gebruikt als biobrandstof.

Géén voedsel in de tank

De milieucommissie lijkt een element te vergeten, namelijk dat palmolie kan vervangen worden door andere plantaardige oliën zoals soja die ook op indirecte wijze meer CO2-uitstoot veroorzaken dan gewone diesel. Daarom moeten al de steunmaatregelen die een kunstmatige vraag aanwakkeren voor plantaardige oliën als brandstof vermeden worden. 11.11.11. steunt de strijd van partners in Indonesië tegen het afbranden van bossen, de verjaging van mensen, de uitbuiting op de plantages en de onderdrukking van hun protest.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

Deel dit artikel