Militarisering en actieve geweldloosheid in Colombia

Colombia is diep getekend en getraumatiseerd door het aanslepende gewapende conflict tussen regering, guerilla en paramilitairen. De samenleving is verregaand gemilitariseerd, de bevolking zit geprangd tussen het regeringsleger en gewapende groepen. Milena en Lucas zijn binnenkort in België te gast. Zij getuigen over militarisering, actieve geweldloosheid en gewetensbezwaarden in Colombia.


'Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia' (ACOOC) is een jongerengroep uit Bogotá die opkomt voor geweldloosheid en gewetensvrijheid. Zij bieden weerstand tegen de rekrutering van jongeren door de verschillende gewapende groepen in Colombia. Tegen de militarisering in bieden zij sociale en economische alternatieven en juridische ondersteuning.

In het kader van de opbouw van een internationaal solidariteitsnetwerk zijn Milena en Lucas van ACOOC op sprekerstoer door Europa. Zij getuigen over militarisering, actieve geweldloosheid en gewetensbezwaarden in Colombia. Welke realiteiten gaan er achter het conflict schuil? Welke impact heeft het conflict op de Colombiaanse samenleving? Hoe gaan antimilitaristen om met de dagelijkse rekrutering door het reguliere leger, guerilla en paramilitairen?

Milena en Lucas zijn te gast bij Infomania, op maandag 12 november, vanaf 20u30. De toegang is gratis, iedereen welkom! Infomania vindt u in het Assez, Sparrestraat 1A, Gent.

Organisatie: Infomania ism Vredesactie en Amnesty International Studentenkern Gent

Deel dit artikel