Minister De Gucht zegt STOP tegen de inzet van kindsoldaten - Bekijk de foto’s

Op dinsdag 13 februari vond een ontmoeting plaats tussen Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en een vijftigtal kinderen en enkele vertegenwoordigers van de Belgische coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten. Een dag eerder was het vijf jaar geleden dat het Optioneel Protocol bij het Kinderrechtenverdrag over de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten in werking getreden is. Wereldwijd wordt deze verjaardag herdacht als “Red Hand Day”. (bekijk de foto’s)

De Belgische coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten is verheugd over het engagement dat Minister De Gucht uitsprak naar aanleiding van Red Hand Day. Meer in het bijzonder juicht de Belgische coalitie toe dat België er zich toe engageert:

- als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad

  • een actieve speler te zijn in de werkgroep rond kinderen en gewapende conflicten
    o erop toe te zien dat ook landen die niet op de agenda van de Veiligheidsraad staan, behandeld worden indien er kindsoldaten ingezet worden
  • te ijveren voor gerichte maatregelen met inbegrip van sancties tegen volhardende overtreders
  • erop toe te zien dat er rekening gehouden wordt met kindsoldaten bij het opzetten van VN-missies en -operaties

- de situatie in de Democratische Republiek Congo van nabij op te volgen door

  • de nieuwe Congolese regering te steunen bij haar demobilisatie- en reïntegratieprojecten
  • specifieke aandacht te hebben en te vragen voor de situatie van meisjes
  • verscheidene programma’s te blijven steunen met focus op kinderrechten

- in de strijd tegen lichte wapens

  • de EU-gedragscode te versterken 
  • te blijven ijveren voor de totstandkoming van een internationaal wapenhandelverdrag dat meer controle op de wapenhandel zal toelaten en effectieve verbodsbepalingen vervat voor uitvoer naar landen die kindsoldaten inzetten

   

De Belgische coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten dankt Minister De Gucht en de Belgische regering en hoopt dat België daadwerkelijk een verschil zal kunnen maken voor de honderdduizenden kinderen die nog altijd ingezet worden als kindsoldaten.
meer info: Bart Horemans, secretariaat Belgische coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten

De Belgische coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten (1999) ondersteunt de activiteiten van de Internationale coalitie tegen kindsoldaten en zet zelf activiteiten op om een einde te stellen aan het gebruik van kinderen als soldaten. De Coalitie bestaat uit niet-gouvernementele organisaties: Amnesty International, Defence for Children International, Jesuit Refugee Service, Justice et Paix, Missio, Pax Christi, Plan België, Unicef België en VIC.

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel