Mislukking VN-Conferentie rond lichte wapens zal desastreuze gevolgen hebben voor vrede, veiligheid

VN-conferentie over lichte wapens in New York loopt uit op mislukking. Enkele staten waaronder de Verenigde Staten blokkeerden elke kans op een inhoudelijk akkoord. De Europese Unie waaronder België en verschillende Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse staten waren voorstander van een veel striktere controle op de internationale wapenhandel. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht drukte publiekelijk zijn grote teleurstelling uit.


Het lag in de lijn van de verwachting dat de VN-Conferentie rond lichte wapens die van 26 juni tot 7 juli in New York plaatsvond geen grote ogen zou werpen. Dat de conferentie echter op een complete mislukking uitdraaide, is volledig te wijten aan een kleine groep van landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, die elke kans op een inhoudelijk akkoord van meet af aan onmogelijk maakten. Op het vlak van globale standaarden inzake wapentransfers of nationale wetgeving rond wapenbezit werd geen enkel resultaat bereikt. Over de negatieve impact van de algemene verspreiding van lichte wapens op ontwikkeling en het voorzien van vergoedingen voor slachtoffers van wapengeweld, kon evenmin een akkoord worden gevonden. Als het aan de Verenigde Staten ligt, komt er zelfs geen vervolg meer op deze conferentie.

Directeur van IANSA Rebecca Peters drukte haar verontwaardiging als volgt uit: “Het zal tot hun eeuwige schaamte aangerekend worden dat de regeringen hebben toegelaten dat zij door een handvol van staten gegijzeld werden die alle plannen saboteerden die hadden kunnen leiden tot een verbetering van de globale crisis die lichte wapens veroorzaken.”

Ook Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht, die twee weken geleden nog met volle overtuiging de Control Arms-campagne publiekelijk ondersteunde, stak zijn grote teleurstelling niet onder stoelen of banken: “Ik betreur ten zeerste dat na twee weken besprekingen de VN-Conferentie over kleine wapens geen substantieel akkoord heeft kunnen bereiken. Dit is een gemiste kans om vooruitgang te boeken over een thema dat rechtstreeks de veiligheid van zovele burgers in conflictgebieden aanbelangt.” België had zich inderdaad de laatste jaren onder druk van Belgische NGO’s in het zog van het Verenigd Koninkrijk meer en meer opgeworpen als voorstander van een Internationaal Wapenhandelverdrag (ATT).

De mislukking van deze VN-Conferentie betekent niet het einde van de strijd voor een betere controle op de internationale wapenhandel. Rebecca Peters: “Het falen van deze vergadering zal ons niet afleiden van de enorme inspanningen die wereldwijd geleverd werden op lokaal, nationaal en regionaal niveau om mensen te beschermen tegen wapengeweld. De verspreiding van wapens blijft echter een globaal probleem waarvoor een globale oplossing moet komen. We zullen dan ook niet ophouden wegen te zoeken die dit kunnen waarmaken.”

Pax Christi Vlaanderen en het Vlaams Netwerk Lichte Wapens roepen België op om zijn inspanningen nog verder op te drijven en alsnog de wereldgemeenschap te overtuigen om vooruitgang te boeken in de strijd tegen de lichte wapens. In het bijzonder vragen we aan Minister Karel de Gucht om van het Belgisch voorzitterschap van de OVSE en het toekomstige lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad in 2007 gebruik te maken om dit hoog op de internationale agenda te houden. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in oktober vormt alvast een eerste gelegenheid om dit thema opnieuw aan te snijden en de goede intenties van de Belgische regering hard te maken.


Voor verdere info over de conferentie: www.iansa.org of http://www.un.org/events/smallarms2006

voor verdere informatie: Bart Horemans, diensthoofd geweldpreventie en secretaris Vlaams Netwerk Lichte Wapens.

Deel dit artikel