Mobieltjes vervuilen milieu Latijns-Amerika

Mobiele telefonie neemt een hoge vlucht in Latijns-Amerika. Een goed beleid om afgedankte mobieltjes te verwerken, ontbreekt echter. Mobiele telefoons bevatten giftige stoffen die het milieu en de menselijke gezondheid kunnen schaden.


Volgens een studie die vorige maand gepubliceerd werd door onderzoeksbureau LatinPanel, gebruikt 70 procent van de Latijns-Amerikanen een mobiele telefoon. Tot de landen met de hoogste ‘gsm-dichtheid’ behoren Colombia (90 procent), Venezuela (89 procent), Chili (87 procent) en Bolivia (82 procent).

Anders dan geïndustrialiseerde landen en landen als China en Pakistan, heeft de regio heeft geen grote stortplaatsen voor elektronisch afval. De explosieve stijging van het aantal mobiele telefoons baart de autoriteiten in sommige landen daarom zorgen.

Steeds meer mensen doen hun telefoon weg als hij nog functioneert, omdat ze graag een nieuwer, technologisch geavanceerder type willen. Oude telefoons worden vaak doorgegeven aan familieleden of vrienden of ze blijven thuis liggen. Bij gebrek aan regels en informatie over verwerking van elektronisch afval, belanden ze echter ook steeds vaker bij het gewone vuilnis.

Er zijn weinig maatregelen om recycling of hergebruik te bevorderen. De regelingen die er zijn, zijn meestal initiatieven van bedrijven die ervan profiteren. Slechts een paar service providers hebben programma’s om telefoons in te zamelen.

Colombia is het enige land in de regio dat werkt aan campagnes om afgedankte telefoons veilig te verwerken. Vorige maand tekende de regering van president Alvaro Uribe een overeenkomst met de telefoonbedrijven over inzameling. Apparaten die niet ter plaatse verwerkt kunnen worden, worden nu verscheept naar Europa, waar de systemen voor afvalverwerking beter zijn.

Veertig procent van de Mexicanen gebruikt een mobiele telefoon, wat in de praktijk betekent dat er veertig miljoen mensen met een mobieltje zijn. De eerste diagnose van elektronisch afval in het land zal begin 2007 af zijn. Dat onderzoek dient als basis voor een afvalverwerkingsplan dat nog ontwikkeld moet worden, zegt Mario Yarto, coördinator van de studie van het Mexicaanse Nationale Instituut voor Ecologie.

Mexico heeft een wet op afvalverwerking die dateert uit 2003. Die wet, die procedures bevat procedures voor de verwerking van elektronisch afval, is in de praktijk nog niet in werking getreden.

Brazilië telt 93 miljoen mobiele telefoons: één op elke twee inwoners. Fabrikanten moeten in Brazilië telefoons inzamelen en de batterijen die te hoge hoeveelheden gevaarlijke metalen bevatten, veilig afvoeren. Die metalen zijn onder meer cadmium, lood, nikkel en kwikoxide.

Volgens Marcelo Furtado van Greenpeace Brazilië worden de regels echter niet goed gehandhaafd. Het aantal ingezamelde batterijen ligt veel lager dan het aantal geproduceerde batterijen. Consumenten weten vaak niet wat ze moeten inleveren en wat ze bij het gewone afval kunnen gooien. Brazilië werkt momenteel aan een nieuw nationaal afvalbeleid.

In Chili, waar elf miljoen mobiele telefoons in gebruik zijn (op een bevolking van zestien miljoen), hoeven bedrijven telefoons niet te recyclen. Een woordvoerder van de Nationale Milieucommissie, een overheidsorgaan, laat echter weten dat regelgeving “op de agenda staat.” IPS (JS)

IPS DOOR:

Deel dit artikel