Modernisering opslag kernwapens in Kleine Brogel ondanks aangekondigde terugtrekking Amerikaanse tro

De modernisering van de kernwapen-opslagplaatsen op Kleine Brogel en andere NAVO-basissen gaat momenteel van start. De Amerikaanse luchtmacht heeft op 30 juli hiervoor een contract gesloten met Atlantic CommTech. Hieruit blijkt dat de terugtrekking van een groot gedeelte van de Amerikaanse troepen uit Europa voorlopig althans geen effect heeft op de aanwezigheid van kernwapens. Bomspotting vzw en het Forum voor Vredesactie blijven dan ook campagne voeren voor de verwijdering van deze kernwapens en voor een denuclearisering van de NAVO.


Kernwapens blijven?

Uit een vroeger vrijgegeven document bleek dat de Amerikaanse Air Force plannen had om de WS3-bunkers, de opslagplaatsen voor B61-kernbommen, te moderniseren. Hiermee wordt de opslag mogelijk gemaakt tot 2018. De realisatie van deze modernisering zou plaatshebben tussen eind 2003 en midden 2005, na een testfase op de Ramstein-basis in Duitsland.
Op 30 juli heeft de Air Force een contract afgesloten met Atlantic CommTech voor het "WS3 NATO MODERNIZATION PROGRAM INSTALLATION UPGRADE FOR MONITORING AND CONSOLE EQUIPMENT, 12 NATO INSTALLATIONS". M.a.w. op 12 NAVO luchtmachtbasissen, waaronder Kleine Brogel, zal dit bedrijf de WS3-bunkers moderniseren. Het contract heeft een waarde van 2.079.173$. (http://www.cbd-net.com/index.php/search/show/644999 - http://69.44.62.160/archives/nukestrat/USA/NSNF/WS3.pdf)
Atlantic CommTech is een bedrijf dat zich vooral bezig houdt met militaire telecommunicatie en heeft al werken uitgevoerd voor SHAPE en voor de US Air Force in Duitsland en Italië.

Hieruit blijkt dat de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa voorlopig althans geen effect heeft op de aanwezigheid van kernwapens. Ook in Duitsland werd in het parlement bevestigd dat het Duitse leger haar nucleaire taken na 2006 behoudt. Daarvoor behoudt het een beperkter aantal Tornado-gevechtsvliegtuigen, die kernwapens kunnen dragen, en schakelt het niet volledig over op de Eurofighter die geen nucleaire capaciteit heeft. (parlementaire vragen Peter Bleser nr. 43-44, http://dip.bundestag.de/btd/15/036/1503609.pdf, p. 27)

Bomspotters gaan door!
Bomspotting vzw en het Forum voor Vredesactie gaan door, voor nucleaire ontwapening, voor een volledige terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa én voor de denuclearisering van de NAVO-strategie. Vanaf oktober staan er opnieuw geweldloze acties op de agenda, 27 november '04 wordt een nationale Bomspottingdag en 16 april 2005 bundelen we al onze krachten voor een internationale Bomspotting XL aan de NAVO in Brussel, SHAPE in Bergen en in Kleine Brogel.
2005 is een cruciaal jaar. Dan vindt de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPT Review Conference) plaats. Indien het verdrag geen nieuwe kansen krijgt, komen alle remmen los voor de verspreiding en het gebruik van nucleaire wapens. De V.S. en de NAVO bedreigen steeds meer landen met kernwapens en steeds meer landen proberen om kernwapens te verwerven. Het Non-Proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan, staat op springen!
Maar de Bomspotters gaan door, voor nucleaire ontwapening. We plannen een nieuwe actiecampagne die onze overheid nog sterker confronteert met ons 'neen' tegen kernwapens.

Vanaf oktober 2004: BOMSPOTTING Small

Vanaf het najaar 2004 een reeks kleine, gespreide en onaangekondigde Bomspotting-acties gericht op nucleaire ontwapening. De acties blijven strikt geweldloos.

Zaterdag 27 november 2004:' 'Iedereen BOMSPOTTER'

Iedereen kan zich 'medeplichtig maken' aan het voorkomen van oorlogsmisdaden.
Over het hekken van een militaire basis klimmen is geen noodzakelijke voorwaarde. Het kan heel simpel! Word Bomspotter: onderteken de medeplichtigheidverklaring, stort minimum 1 euro op rekeningnummer 523-0801473-37 van Bomspotting vzw en doe op zaterdag 27 november mee aan 'Iedereen BOMSPOTTER'. Op tientallen plaatsen in België trekken we samen naar het politiekantoor en geven onszelf aan als 'medeplichtige aan de Bomspotting-acties'.

16 april 2005: ' BOMSPOTTING XL'

Vlak voor de NPT Review Conference een grootschalige, internationale Bomspotting op de verschillende plaatsen in België die iets met de kernwapens te maken hebben: het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, SHAPE in Bergen en de militaire basis in Kleine Brogel.

Deel dit artikel