Moord op Maschadov is schokkend


Pax Christi Vlaanderen heeft met ontzetting kennis genomen van de moord op de Tsjetsjeense president Aslan Maschadov, sinds de tweede oorlog in Tsjetsjenië hoofd van het Nationaal Defensiecomité.
Maschadov genoot de cruciale legitimiteit om aan het conflict tussen Moskou en Grozny een einde te maken. Die legitimiteit ontleende hij aan zijn door de OVSE en Moskou erkende verkiezing in januari 1997 als president van de Tsjetsjeense republiek en aan zijn handtekening onder het Vredesakkoord van Chasavjoert van 1997 (samen ondertekend met Boris Jeltsin, vorige president van de Russische Federatie).

Aslan Maschadov koos bewust voor een seculiere staat, gestoeld op principes van de moderne democratie en van oude Tsjetsjeense volkstradities. Maschadov was een bindende factor in de Tsjetsjeense maatschappij, zowel in Tsjetsjenië zelf als in de diaspora. Ondanks fouten die hij heeft begaan tijdens zijn korte regeerperiode in vredestijd, werd hij door de Tsjetsjenen gerespecteerd en gesteund. Het eenzijdig staakt-het-vuren van februari 2005 heeft zijn gezag bewezen: gedurende drie weken hielden zowel het Tsjetsjeense leger als alle Tsjetsjeense gewapende groeperingen, zelfs die van de radicale separatist en islamist Sjamil Basajev, zich hieraan. Dit manifest vredessignaal viel niet in goede aarde bij de Russische regering en de aangestelde administratie in Grozny onder leiding van Aloe Alchanov, benoemd tot president, en Ramzan Kadyrov, benoemd tot vice-president en hoofd van de Tsjetsjeense veiligheidsdienst. Deze moet in opdracht van Moskou orde op zaken stellen in Tsjetsjenië. Moskou stimuleert hiermee opzettelijk interne onveiligheid met een aanslepende burgeroorlog tot gevolg. Een escalatie van geweld is te verwachten. Pax Christi Vlaanderen keurt ten stelligste een dergelijk gewelddadig politiek handelen af.

Pax Christi Vlaanderen stelt met verbazing vast dat er nog geen betuigingen van rouw en medeleven werden geuit door vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap. Bij deze wil Pax Christi Vlaanderen alle familieleden van Aslan Maschadov en het hele Tsjetsjeense volk haar innige deelneming betuigen en vraagt aan de Belgische regering hetzelfde te doen.

Pax Christi Vlaanderen ondersteunt de verklaringen van het Tsjetsjeense Defensiecomité en van gezant Achmed Zakajev, die melden dat zij het beleid van Maschadov zullen voortzetten: aandringen op onderhandelingen die moeten leiden tot een duurzame vrede. Pax Christi Vlaanderen hoopt dat de Tsjetsjeense regering in ballingschap de kracht zal kunnen blijven opbrengen om via dialoog te komen tot een vreedzame oplossing.

Jo Hanssens, voorzitter

Voor meer informatie: Annemarie Gielen, Oosteuropadesk, 0486/966.995

Kort bericht:
Met ontzetting hebben wij gisteren het nieuws ontvangen over de dood van Aslan Maschadov. In bijgaand persbericht betuigen wij ons medeleven met familieleden en alle Tsjetsjenen. U kan dat ook doen via een geopend rouwregister op de volgende site:

http://www.actiegroeptsjetsjenie.org/index.html

Wij organiseren nog een stille wake op zondag 13 maart - 12u. - beurs Brussel - , wij houden u op de hoogte: www.paxchristi.be

Vredevolle groeten

Annemarie Gielen
Jo Hanssens


 

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel