'Natuurlijk kunnen wij leren van Congolese boeren'

Boerenbond en Landelijke Gilden hebben onder begeleiding van Trias partnerschappen in Congo, Brazilië en Ecuador. 'Niet enkel om kennis door te sluizen naar het Zuiden, maar ook om zelf te leren', zegt Piet Vanthemsche in het magazine Zuidingen.Tijdens zijn recent werkbezoek aan Congo raakte de voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden vooral onder de indruk van het verval, de desorganisatie en de armoede.

'De moeilijke situatie waarin deze mensen leven is indrukwekkend, maar ook hun grote vitaliteit. In onze perceptie kan je niet gelukkig zijn als je arm bent, maar toch stralen de mensen in Congo levensvreugde uit', luidt het.

7 op de 10 Congolezen zijn voor hun overlevingsstrijd afhankelijk van landbouw. 'Als de familiale boeren blijven werken zoals ze vandaag bezig zijn, hebben ze geen schijn van kans. Ze moeten doorgroeien tot echte bedrijven. Om de boeren uit de armoede te halen, moet de overlevingslandbouw evolueren naar economische landbouw', zegt Vanthemsche.

Of Trias daarvoor kan zorgen? 'Onze ontwikkelingsorganisatie brengt boeren bij elkaar en stimuleert zowel productieverhoging als kwaliteitsverbetering. Om duurzaam te zijn, moeten de boerenorganisaties naar een niveau gebracht worden waarop ze zelfredzaam zijn. En vanaf het begin moet duidelijk zijn dat de steun van Trias tijdelijk is. Anders creëer je afhankelijkheid.'

Maar toch kunnen de Vlaamse boeren inspiratie putten uit de manier waarop hun collega's in Congo zich uit de slag trekken. 'Ze compenseren het gebrek aan mechanisering met het collectiviseren van de arbeid. De solidariteit heeft me echt getroffen. Dat zijn wij, onderweg naar onze grote welvaart, wat kwijt geraakt', aldus Piet Vanthemsche.

Gratis abonnement op Zuidingen?
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel