NAVO: neem je verantwoordelijkheid! Nucleaire ontwapening nu!

Bomspotting vzw, Voor Moeder Aarde en Forum voor Vredesactie roepen de NAVO-ministers van Defensie, die vandaag bijeen zijn op het NAVO-hoofdkwartier, op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa op de agenda te plaatsen. Het mislukken van de NPT Toetsingconferentie maakt duidelijk dat nieuwe stappen voor nucleaire ontwapening nodig zijn om het bestaande non-proliferatieregime in stand te houden. De terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa kan de eerste stap zijn. De kernwapens staan de laatste weken in verschillende landen op de politieke agenda. En de vele succesvolle campagnes tegen de kernwapens geven één duidelijk signaal: nucleaire ontwapening nu.
Ministers, doe nu uw werk!


Geen enkel gevaar of dreiging kan de aanwezigheid van deze kernwapens rechtvaardigen. De Amerikaanse kernwapens in Europa blijken een obstakel voor verdere nucleaire ontwapening en maken een non-proliferatiebeleid ongeloofwaardig. Rusland is bereid om over de afbouw van zijn tactische kernwapens te praten maar slechts op voorwaarde dat alle kernwapenstaten hun kernwapens op hun eigen grondgebied houden, een duidelijke verwijzing naar het Amerikaanse nucleaire arsenaal in Europa. Anderzijds zijn de Europese pleidooien ter versterking van non-proliferatie totaal ongeloofwaardig zolang hier zelf kernwapens liggen. Vele landen zien die kernwapens niet alleen als een schending van het NPT, maar ook als een reële bedreiging, omdat de Amerikaanse militaire doctrine de inzet van kernwapens tegen niet-kernwapenstaten als mogelijkheid open houdt. Dit alles ondergraaft het Non-Proliferatieverdrag.

In verschillende NAVO-landen is het debat over de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens in Europa op gang gekomen. In België keurde de Senaat zonder tegenstem een resolutie goed waarin ze de verwijdering van de kernwapens vraagt. In Duitsland heeft de liberale partij FDP hetzelfde voorgesteld. Deze vraag werd ondersteund door verschillende groene en socialistische parlementsleden. Daarop kondigde de Duitse minister van defensie Struck aan de terugtrekking van deze kernwapens binnen de NAVO op de agenda te zullen zetten, na overleg met de andere landen waar kernwapens liggen. De Franse minister van defensie Alliot-Marie sprak al haar steun uit voor het openen van het debat. Canada is al langer voorstander om deze kernwapens te verwijderen, terwijl in Noorwegen ook bij de christen-democratische partij KrF, de partij van de eerste minister, dergelijke stemmen opgaan. Kortom, over de partijgrenzen heen klinkt in de NAVO-landen de vraag naar de terugtrekking van deze kernwapens.

Met die politieke stappen wordt eindelijk gehoor gegeven aan de ondubbelzinnige oproep van talrijke succesvolle campagnes tegen kernwapens. In april nog voerden duizenden Bomspotters burgerinspecties uit op NAVO-sites in België. Reeds 235 Belgische burgemeesters gingen in op de noodoproep van de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki voor de wereldwijde afbouw van alle kernwapens tegen 2020. Ook de volgende maanden houden we de druk op de ketel. Voor Moeder Aarde verwacht tussen 26 juli en 9 augustus honderden stappers op de internationale vredesvoettocht van Ieper naar Kleine Brogel. Tenslotte staat ook de Vredesweek in het teken van de kernwapens.

Duidelijke signalen, en nu eindelijk ook politiek debat. Het is dus nu tijd dat de ministers van defensie hun verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan de ontplooiing van Amerikaanse kernwapens in Europa. Wij hopen dat de Duitse minister van defensie zich aan zijn woord houdt en de discussie opent. Maar het uitblijven hiervan mag geen excuus zijn voor de Belgische regering om zelf stil te zitten.

De actie aan de NAVO en voettocht krijgt de steun van de Abolition 2000 België, het Belgisch netwerk voor de afschaffing van alle kernwapens. Ook de Vlaamse Vredesweek geeft steun aan het initiatief.

Deel dit artikel