Ngo’s en investeerders richten pijlen op private arm van Wereldbankgroep

Brussel, 2 december 2004 - Meer dan tweehonderd maatschappelijke organisaties en sociaal bewuste investeerders roepen de International Finance Corporation (IFC) van de Wereldbankgroep op om de belangen van de armsten niet uit het oog te verliezen wanneer ze de regels voor globale private investeringen uitwerkt. Ook in Manilla, Rio de Janeiro en Nairobi leeft deze bezorgdheid. Op de vooravond van de IFC’s laatste publieke consultatie over de richtlijnen, richten de ondertekenende organisaties daarom het platform "Rights, Rules and Responsibilities" op. De ondertekenaars van de tekst vertegenwoordigen meer dan 1.000 groepen uit 53 landen.


De International Finance Corporation (IFC) is een arm van de Wereldbankgroep die via privé-bedrijven projecten in ontwikkelingslanden mede financiert. Indien een privé-project ontwikkeling in het Zuiden genereert en daarbij bepaalde richtlijnen respecteert, kan het rekenen op medefinanciering. De IFC is momenteel deze beleidsrichtlijnen integraal aan het herzien. De huidige tien zeer concreet uitgewerkte en bindende richtlijnen zou men vervangen door negen meer algemene, flexibele en minder bindende "performance standards". Organisaties, investeerders en zelfs industriële bedrijven bekritiseren de richting waarin de herziening van de richtlijnen uitgaat en stellen zich grote vragen bij het consultatieproces. De consultaties moeten veel te snel gebeuren en zijn onvoldoende voorbereid. Belangrijke details van de richtlijnen zijn bijvoorbeeld nog steeds niet toegankelijk voor het publiek, terwijl de periode van publieke consultaties bijna voorbij is. Afgevaardigden van meer dan honderden organisaties stapten tijdens de consultatie op en kiezen ervoor om het hele consultatieproces te boycotten.

"De IFC heeft als ontwikkelingsinstelling de taak om de belangen van de armen te beschermen. Wij willen strengere regels die de armen ook effectief kunnen beschermen, geen flexibele standaarden die de belangen van de IFC vooropzetten", zegt Ann De Jonghe van Broederlijk Delen. "Meer flexibiliteit is een manier om de aangegane engagementen niet te moeten nakomen."

De huidige en hernieuwde IFC-richtlijnen zijn van groot belang. De IFC investeerde in de loop van 2004 meer dan 23.5 miljard dollar in ontwikkelingslanden. Steeds meer grote financiële instellingen nemen de IFC-richtlijnen ook over (of ze beroepen zich erop bij het uitwerken van een eigen beleid). Zo verklaarden Citibank, Bank of America en meer dan twintig commerciële banken (waaronder Dexia en KBC) zich akkoord om de huidige milieu- en sociale richtlijnen van de IFC na te leven. Deze commerciële banken noemen zich de Equator Principle Banks en beheren cumulatief meer dan 75% van de globale internationale projectfinanciering. Daarnaast beloofden ook sommige overheidsagentschappen voor export / kredietverlening om de eigen standaarden tegenover die van de IFC af te toetsen.

Het opgerichte platform eist een verbetering van de huidige richtlijnen, geen afzwakking. Het vraagt betere bescherming voor de betrokken lokale gemeenschappen, duidelijker omschreven richtlijnen voor de IFC en het ontlenende bedrijf en een uitklaring van de verantwoordelijkheden tussen de IFC en de private sector: wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het beschermen van de betrokken lokale gemeenschappen en kwetsbare groepen die door de IFC-lening getroffen worden?

De ondertekenaars van de platformtekst roepen de IFC onder meer op om:

de hoogste milieu- en sociale richtlijnen aan te nemen en ervoor te zorgen dat bedrijven de internationaal erkende mensenrechten, arbeidsrechten en milieuwetgeving respecteren als voorwaarde voor een IFC-lening;
haar mission statement - namelijk armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling - na te leven;
duidelijke mechanismen te installeren om het beleid beter te kunnen afdwingen en de voorstellen tot zelfregulering van bedrijven te verwerpen;
alle bedrijven te screenen wat betreft hun vorige prestaties op het vlak van milieunormen, sociale en mensenrechten;
alle voorwaarden voor een respectvol engagement met de betrokken gemeenschappen te verzekeren en de internationaal erkende inheemse rechten te erkennen en te respecteren;
te verzekeren dat, gedurende de looptijd van het project, de relevante informatie op gepaste tijden en in de geschikte talen voorhanden is.

Voor meer inlichtingen: Ann De Jonghe, politiek lobbyiste Broederlijk Delen:

ann.dejonghe@broederlijkdelen.be of +32 - (0)485 40 85 80

Deel dit artikel