Ngo’s en slachtoffers vragen onderzoek naar illegale activiteiten van Colombiaanse inlichtingendienst DAS

Vandaag stelden zes organisaties met zetel in België en twee individuele personen, die slachtoffer werden van de illegale acties van de DAS, hun klacht bij het Belgische gerecht voor aan de pers. Het gaat om Broederlijk Delen, Oxfam-Solidariteit, de Internationale federatie voor de mensenrechten, CNCD-11.11.11, Oidhaco en CIFCA. De klacht werd ingediend bij de onderzoeksrechter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Op de persconferentie ging een van hun advocaten, mevr. Véronique van der Plancke, kort in op de inhoud ervan. Vanaf volgende week zal de Federale Gerechtelijke Politie de slachtoffers oproepen om te getuigen.

De zaak is in mei dit jaar bekend geraakt als ‘Operación Europa’ (‘Operatie Europa’). De spionageactiviteiten van de Colombiaanse inlichtingendienst DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) hadden als doel om de activisten en organisaties die vanuit België ijveren voor de mensenrechten in Colombia in diskrediet te brengen. Het is inmiddels ook bekend dat zij het eveneens gemunt hadden op het Europese rechtsstelsel, de Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement en het VN-bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

Nicolas Van Nuffel, medewerker van het CNCD-11.11.11, uitte zijn bezorgdheid over de houding van de Europese instellingen ten aanzien van het DAS-schandaal: “Gezien er van die kant uit geen demarches gebeuren, hebben wij als middenveld beslist om actie te ondernemen. We hopen dat deze ernstige feiten, die een bedreiging voor de democratie vormen, grondig zullen onderzocht worden.”

Patricia Verbauwhede, regioverantwoordelijke voor Colombia bij Broederlijk Delen gaf op de persconferentie uitleg over de feiten waar verder onderzoek naar dient te gebeuren. “Via één van onze Colombiaanse partnerorganisaties kregen we materiële bewijzen onder ogen dat de Colombiaanse inlichtingendienst DAS opdracht gaf om Broederlijk Delen in de gaten te houden, de relaties van een medewerkster in kaart te brengen en te verhinderen dat Broederlijk Delen EU-financiering zou verkrijgen. Dit kan niet. Het betekent een schending van de mensenrechten en een zware inbreuk op de privacy. Maar het verbaast ons niet. Wij zijn al jaren actief in Colombia op het vlak van mensenrechten en democratisering. De partnerorganisaties die we daar steunen, treden op als verdedigers van slachtoffers van mensenrechtenschendingen waarin de betrokkenheid van het overheidsapparaat werd aangetoond. Dit wordt ons uiteraard niet in dank afgenomen.”

Ook de vijf andere organisaties en verscheidene van hun (ex-)werknemers werden het slachtoffer van afluisterpraktijken, schending van het briefgeheim, bedreigingen en inbraak met de bedoeling elektronische dossiers te stelen. Zij menen dat illegale activiteiten zoals laster, spionage en intimidatie de werking van de democratie in Colombia en Europa belemmeren. Vermits het hier gaat om ernstige inbreuken op de fundamentele rechten in België, besliste de Liga voor Mensenrechten de aanklagers te steunen.

De aanklagers vragen aan het Belgische gerecht om een onderzoek op te starten en de verantwoordelijken voor deze misdrijven te identificeren zodat deze niet ongestraft blijven en er garanties zijn dat de feiten zich niet meer herhalen. Het is immers niet aanvaardbaar dat een inlichtingendienst gebruikt wordt om de activiteiten te boycotten van wie zich inzet voor vrede, democratie, ontwikkeling en respect voor de mensenrechten in de wereld. De aanklagers vragen ook aan de Belgische gerechtelijke en politieke overheden om de slachtoffers te beschermen.

Samenvatting van de klacht die is neergelegd op 19 oktober (Frans)

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel