Ngo's verwachten oplossingen voor klimaatcrisis in Poznan

Van 1 tot 12 december brengt de VN duizenden wetenschappers, politici en activisten uit de hele wereld in het Poolse Poznan samen om er de klimaatcrisis aan te pakken. Willen we volgend jaar tot een krachtig internationaal klimaatakkoord ter vervanging van het Kyoto-akkoord komen dan moeten er nu belangrijke knopen doorgehakt worden. Volgens de VN stevenen we zonder een goed akkoord af op ‘de Apocalyps’.

Er is ook goed nieuws. Een sterk klimaatbeleid schept miljoenen jobs, vermindert de ziektekosten in de EU met 25 miljard euro, is quasi onschadelijk voor de economie en beschermt ons tegen enorme schokken in de toekomst. Dat beweren studies van respectievelijk de VN, WWF, het Federaal planbureau en de Sterncommissie.

Helaas is de EU zijn leiderschapspositie in het hele klimaatdebat aan het verliezen. Landen zoals Italië en Polen stellen zich protectionistisch op waardoor het Europese energie en klimaatplan op de helling staat. Een mislukking of zwak resultaat zou een desastreus signaal naar de buitenwereld sturen. Terwijl armere landen die geen historische schuld aan de klimaatcrisis hebben maatregelen nemen, dreigt de EU terug te komen op gemaakte beloftes. Dit is onaanvaardbaar. Volgens opiniepeilingen eisen bijna twee derde van de Europese burgers dat de EU sterkere klimaatactie voert.

Een ander groot probleem is dat de rijke landen voor steeds meer flexibiliteit pleiten, waardoor bijvoorbeeld de EU een groot deel van de nodige Europese reducties in arme landen laat uitvoeren. Een aanzienlijk deel zijn helaas geen echte reducties waardoor het eindresultaat meer uitstoot bij ons is en geen vermindering elders. Talrijke studies halen het argument dat die mechanismen aan duurzame ontwikkeling in arme landen bijdragen, volledig onderuit. De grootindustrie in China en India profiteert maximaal, de arme mensen binnen die landen en de armste regio’s zoals Afrika vallen uit de boot.

De klimaatcrisis en de huidige aanpak vormen een driedubbel schandaal:

  1. De huidige opwarming is voor 75% veroorzaakt door het rijke Noorden.
  2. De huidige problemen situeren zich grotendeels in het arme Zuiden die noch schuld noch de middelen hebben om zich aan te passen.
  3. De huidige aanpak van het probleem vergroot de kloof tussen arm en rijk en is ronduit onvoldoende om de klimaatcrisis aan te pakken.

De enige manier om dit mondiale schandaal aan te pakken is dat de reeds aanvaarde principes van de vervuiler betaalt en gelijke rechten voor iedereen toegepast worden in de praktijk. Poznan is daarvoor de laatste mijlpaal in een lang proces waar de Belgische NGOs mee aan tafel zitten en op de volgende sleutelelementen zullen aandringen:

  • De eigen verantwoordelijkheid opnemen. Inspanningen voor reducties in arme landen moeten BOVENOP een minimum van 30% INTERNE reducties in de geïndustrialiseerde landen komen, zoals de wetenschap ons zegt. De vervuilers moeten betalen, ook voor de reducties die nodig zijn buiten hun landsgrenzen. Rijke landen moeten hun leiderschap tonen.
  • Meer duidelijkheid over de financiering scheppen. Van de huidige 13 voorstellen voor financiering moeten er in Poznan al een aantal wegvallen. Wat we nodig hebben is “more funding less funds”. Globaal is nog niet 1% van het geld dat nodig is voor adaptatie voorzien.
  • De kwaliteit van reducties verzekeren. De huidige mechanismen zoals CDMs bieden onvoldoende garanties op additionele reducties en bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Ze moeten grondig hervormd worden zodat de reducties ook écht zijn én de armsten er optimaal van profiteren. Ze moeten duidelijk dienen om reducties bovenop de 30% interne reducties te verwezenlijken en aan zeer strenge criteria voldoen. Het huidige CDM-systeem is hét achterpoortje voor rijke landen dat we in Poznan moeten sluiten.
  • De emissies van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden moeten verminderen. Er moet duidelijke vooruitgang zijn over de vragen rond biodiversiteit en rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen in het systeem dat ontbossing wil vermijden. Zoniet dreigen deze twee cruciale inhoudelijke zaken in de globale discussie in Kopenhagen te verzinken in het geheel.

We vinden dat er een duidelijk statement moet komen dat oplossingen voor de klimaatcrisis niet kunnen wachten tot er oplossingen zijn voor de kredietcrisis. De link tussen de voedselcrisis, de financiële crisis en de klimaatcrisis is dat systemen begrensd en met elkaar verbonden zijn. De enige oplossing is een totaalaanpak die focust op duurzame ontwikkeling. De kans om deze omslag te maken was zelden zo groot als nu.

Dit statement is een initiatief van VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling) in samenwerking met WWF, BBL, Groenhart, Broederlijk Delen, Oxfam Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, IEW en KWIA

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel