Nieuw voorzitterschap van Pax Christi International

Nieuw voorzitterschap van Pax Christi International

 

Pax Christi International heeft aartsbisschop Laurent Monsengwo en mevrouw  Marie Dennis als nieuwe voorzitters van Pax Christi International verkozen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van 28 april 2007 te Antwerpen, België. Hun mandaat geldt voor drie jaar als co-voorzitters en begint op de driejaarlijkse wereldbijeenkomts van 30 november dit jaar. Deze wereldbijeenkomst vindt plaats van 30 oktober tot en met  4 november 2007 in Torhout / Brugge. De huidige voorzitter  H.B. Michel Sabbah, de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, zal in dienst blijven tot en met 3 november 2007.
 
Pax Christi International is opgericht in 1945 in Frankrijk als een katholieke beweging in Europa die verzoening na de Tweede Wereldoorlog wilde promoten. Mevrouw Marthe Dortel-Claudot en Mgr. Théas inspireerden de oprichting van de vredesbeweging. Vandaag registreert Pax Christi International als dynamische op het evangelische geloof gebaseerd netwerk meer dan 100 ledenorganisaties die wereldwijd actief zijn. Pax Christi Vlaanderen is er zo één van. Door bij dit co-voorzitterschap een leken vrouw en een bisschop aan het hoofd van de beweging te stellen, keert Pax Christi international terug naar de oorsprong van haar ontstaansgeschiedenis. Daarmee zet ze een interessant model op van een gedeeld leiderschap in haar beweging in het bijzonder en in de katholieke kerkgemeenschap in het algemeen.
 
 


Mgr. Laurent MONSENGWO PASYNIA (D.R. Congo)
Aartsbisschop van Kisangani en voorzitter van de katholieke bisschoppenconferentie van de Democratische Republiek Congo is vereerd met de verkiezing en staat klaar voor de uitdagingen die zijn voorzitterschap met zich mee zullen brengen. Als voormalig voorzitter van de SCEAM (Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar), werkte Mgr. Monsengwo voortdurend aan de vredesopbouw in zijn land.

Hij is ervan overtuigd dat de werkelijke vrede maar kan gerealiseerd worden dankzij de dialoog met alle burgers.  Hij wordt vaak geconsulteerd door wereldleiders wat Afrika betreft en is sinds 1999 lid van de Raad van Bestuur en sinds 2007 vice-voorzitter van Pax Christi International. Verder is hij ook lid van de Pontificale Raad van Rechtvaardigheid & Vrede.

 
Marie DENNIS (VSA)
Als directeur van de Maryknoll Office for Global Concerns, is Marie Dennis verantwoordelijk voor de stem en de expertise van de Maryknoll-missies en hun bijdrage aan de vrede, sociale gerechtigheid en integriteit inzake beleidsontwikkeling in de Verenigde Staten en andere staten, maar ook de Wereldbank, het IMF en de Verenigde Naties. Zij heeft een waardevolle ervaring in meer bepaald regionale vredesvraagstukken in Latijns-Amerika en Afrika. Bovendien is ze de auteur en co-auteur van zes boeken over vrede en sociale gerechtigheid en spiritualiteit. Ze draagt de titel van Ambassadeur voor de vrede uitgereikt door Pax Christi VSA en is lid van de Raad van Bestuur van Pax Christi International sinds 1999.  Het Maryknoll-kantoor  is een lidorganisatie van Pax Christi International.
 
 
Antwerpen , 30 april 2007

Foto-materiaal

Deel dit artikel