Nieuwe MO*paper: Herverdelingssamenwerking

Onze ontwikkelingssamenwerking zou een herverdelingssamenwerking moeten worden. De bilaterale samenwerking moet zich omvormen en inbedden in een ruimer systeem van financiële transfers die een sociaal beleid in de armere landen ondersteunen.' Dat schrijft ontwikkelingsspecialist Gorik Ooms in deze nieuwe MO*paper.

Na iets meer dan twintig jaar democratie is de inkomensongelijkheid in Zuid-Afrika even hoog als tijdens het apartheidsregime. Zuid-Afrika is geen uitzondering, in de meeste landen van de wereld neemt de inkomensongelijkheid gestaag toe. Dat is het gevolg van een wereldwijd beleid dat 'ontwikkeling' – in de zin van toenemende productie en consumptie – als hoofddoel heeft en een eerlijke verdeling of herverdeling van de vruchten van die ontwikkeling overlaat aan het nationale beleid.

Helaas staat het sociale beleid in deze vrije wereldmarkt overal onder druk, omdat landen aantrekkelijker willen zijn voor investeerders dan andere landen. In de zogenaamde 'ontwikkelde landen' wordt het sociaal beleid afgebouwd, in de zogenaamde 'ontwikkelingslanden' komt een sociaal beleid heel moeizaam van de grond.

Onze ontwikkelingssamenwerking is in hetzelfde bedje ziek: de 'koek' groter maken is het hoofddoel, de koek eerlijk verdelen zal later wel komen. Maar dat werkt niet en is ook niet duurzaam, want om alle mensen een menswaardig bestaan te garanderen zonder de inkomensongelijkheid aan te pakken, zou de wereldwijde productie en consumptie tot in het absurde moeten toenemen.

Onze ontwikkelingssamenwerking zou een herverdelingssamenwerking moeten worden. De bilaterale samenwerking moet zich omvormen en inbedden in een ruimer systeem van financiële transfers die een sociaal beleid in de armere landen ondersteunen. Internationale instellingen voor economische en sociale samenwerking moeten de kern worden van een wereldwijd herverdelingsinstrument – niet ter vervanging van maar als aanvulling op nationale en continentale herverdelingsinstrumenten.

De niet-gouvernementele samenwerking moet de vrijheid en de steun krijgen om te blijven werken in de zogenaamde middeninkomenslanden, waar de druk op de herverdelende krachten het grootst is en vakbonden en andere mensenrechtenactivisten hun leven op het spel zetten voor sociale rechtvaardigheid.

Maar allereerst moeten sociale bewegingen afstand nemen van het verdoken 'nationalisme' dat schuilt achter slogans als: 'Geef je iemand een vis dan heeft zijn of haar familie eten voor een dag, leer hem of haar vissen en de familie zal nooit meer honger hebben.' Die "wijsheid" passen we in onze eigen samenleving ook niet toe: we herverdelen voortdurend, omdat we weten dat de onzichtbare hand van de vrije markt geen eerlijke hand is. Op wereldvlak is die onzichtbare hand niet rechtvaardiger.

 

Deel dit artikel