Nobelprijs voor Vrede?

Twee weken na het verschijnen van dit artikel zal het Noorse Nobel Comité de winnaar bekendmaken van de Nobelprijs voor de Vrede. We zijn fier dat zuster Jeanne Devos is genomineerd voor die Nobelprijs, samen met 999 ander vrouwen. Jeanne werkt bij de Nationale Beweging van Dienstmeisjes en -jongens (NBD). Dat is één van onze projectpartners in India.

Dienstmeisjes en -jongens zijn jonge kinderen die werken voor rijkere families in India. Het zijn kinderen vanaf 6 jaar die koken, de was doen, poetsen, ... 20 miljoen kinderen werken er als huispersoneel in India (op een bevolking van 1 miljard). Ze werken in de afgesloten sfeer van een huishouden. Daarom zijn ze vaak slachtoffer van seksueel misbruik, geweld of ‘gewoon’ slavenarbeid.

Broederlijk Delen is betrokken bij het preventieve luik van de NBD. Veel kinderen uit arme families op het platteland gaan naar de stad om daar iets te verdienen als dienstmeisje of -jongen. Ze worden gelokt met valse beloftes. Of ze denken dat ze in de stad de armoede van het platteland kunnen ontvluchten. Veldwerkers van de NBD (vaak zelf ex-dienstmeisjes) gaan naar die dorpen. Ze informeren de ouders en kinderen over het misbruik en informeren hen over hun rechten. Ze zoeken samen naar alternatieven om inkomsten te verwerven.Dat gebeurt op een laagdrempelige manier via straattheater.

Hoe helpt de Beweging van dienstmeisjes concreet?
tussenkomen bij (seksueel) misbruik en crisissituaties
juridische hulp bij wanbetaling en misbruiken voor de rechter brengen
crisisopvang van gevluchte meisjes
meisjes samenbrengen en hun organisatie versterken
lobbywerk voor erkenning en bescherming van de dienstmeisjes
in de ergste gevallen helpt de Beweging meisjes om weg te lopen
preventie: via rollenspelen en video’s informeert men ouders en kinderen op het arme platteland over de misbruiken.

“De kinderen zélf verenigden zich in de NBD. Ze vragen géén verbod op hun arbeid. Dat duwt hen alleen verder in de illegale sfeer. Bovendien hebben ze de inkomsten nodig. Ze willen wél dat hun werk erkend wordt door de overheid als arbeid. Zo genieten ze ook alle bescherming tegen misbruik of willekeurig ontslag die er bij erkende arbeid wel is”, zegt Jeanne Devos.

Dit project is typisch voor Broederlijk Delen omdat het een project is voor de kinderen maar ook dóór de kinderen. Dienstmeisjes leren hoe ze zelf een groep van dienstmeisjes kunnen begeleiden. Ze organiseren zichzelf en bepalen zelf de strategie van de organisatie. Juist daardoor is dit project zo duurzaam. Want alleen als je uitgaat van de eigen plannen van mensen is een project echt gedragen. Jeanne bevestigt dat: ‘Niet ik ben de dragende kracht. Het zijn de kinderen zelf die het project dragen.’

U kan Jeanne en de dienstmeisjes op een unieke manier feliciteren met de Nobel-nominatie. Steun Broederlijk Delen vandaag en druk zo uw wensen uit. Als u nu een overschrijving doet met in mededeling de code 0224, dan komt uw naam op een unieke felicitatiekaart. Met uw naam erbij wordt die kaart een prachtig symbool van solidariteit. En tegelijk een concreet symbool, want achter elke naam schuilt een prachtige gift.

We verzenden de kaart op 30 oktober. Laat ons hopen dat we tegen dan niet alleen mogen feliciteren voor de nominatie, maar dat Jeanne en de 999 vrouwen inderdaad tesamen de Nobelprijs wonnen.

Deel dit artikel