Nog 3 maand voor Yasuni?


Eind vorige week heeft de Ecuadoraanse president Correa nogmaals het Yasuní-ITT project voorgesteld op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het voorstel van Ecuador bestaat erin om de olie uit een deeltje van het Yasuni nationaal park niet aan te boren, in ruil voor compensaties ter waarde van de helft van de waarde die het land zou kunnen krijgen bij exploitatie van de oliebronnen. Op die manier wil het land bijdragen in de strijd tegen de opwarming van de aarde: als de olie niet bovengehaald wordt, kan ze ook niet in CO2 omgezet worden en bovendien wordt er een uitzonderlijk biodivers stuk Amazonewoud gered.

Ook VN secretaris-generaal Ban Ki Moon sprak met veel lof over het Ecuadoraanse initiatief omdat het land met dit voorstel voorrang geeft aan duurzame ontwikkeling en zichzelf niet opoffert voor snel geldgewin. Het helpt Ecuador op verschillende fronten om de millennium doelstellingen te bereiken, het beschermt de inheemse gemeenschappen die in het gebied wonen, en het komt het wereldklimaat ten goede.

Volgens Ban Ki Moon is de wereld nog maar pas het initiatief aan het ontdekken maar slaat het duidelijk aan, en hij vraagt iedereen om dit initiatief financieel te steunen.

Bij Oilwatch in Ecuador, Broederlijk Delen partner die mee aan de wieg stond van het voorstel, wordt eerder sceptisch gereageerd op de "acte de présence" van Correa in New York. Ecuador is verslaafd aan de olie-inkomsten en de president heeft opnieuw een ultimatum gesteld. Indien het fonds geen 100 miljoen dollar bevat in december, wordt met de exploitatie gestart. Dit is zijn vierde ultimatum in vier jaar tijd... maar dit keer lijkt het gemeend want op de grens van het park worden reeds voorbereidende infrastructuurwerken zoals pijplijnen aangelegd. Het spreekt voor zich dat die tegenstrijdige signalen van de regering de geloofwaardigheid van het project aantasten, en het zo moeilijker wordt om fondsen te vinden.

Het geld dat Ecuador kan ontvangen met het Yasuní voorstel, zou het land moeten toelaten om uit "de vloek van de grondstoffen" te breken: de paradox dat een enorme rijkdom aan grondstoffen arme landen zelden helpt. Maar die kans hangt nu weer aan een zijden draadje.

Piet Boedt

Deel dit artikel