Nomadische veehouders experimenteren met coöperaties

De nomadische veehouders in het noordoosten van Tanzania lijden onder de klimaatverandering. Onder begeleiding van Trias experimenteren ze met coöperatieve structuren om de ergste gevolgen in te dijken. Dat staat te lezen in het jongste nummer van Zuidingen.

Dat de Maasai met hun vee een mobiel leven leiden, heeft historische en ecologische redenen. Tijdens het koloniale bewind van de Engelsen werd deze bevolkingsgroep verdreven van de vruchtbare gronden in de hooglanden. Vandaag zijn daar dikwijls ingeweken landbouwers actief. Waar dat niet het geval is, wordt de grond vaak ingepalmd door natuurparken, die voor het wildbeheer instaan. Daardoor zijn de Maasai gedwongen om met hun kuddes heen en weer te trekken, in gebieden waar op jaarbasis minder dan een halve liter water per vierkante meter valt.

Een grote bedreiging voor deze veehouders is de toename van het aantal lange droogteperiodes. De voorbije jaren zijn heel wat boerengezinnen bij de Maasai meer dan de helft van hun veestapel kwijtgespeeld als gevolg van aanhoudende droogte. Een rampenfonds bestaat in Tanzania niet. Het enige sociale vangnet is de solidariteit in de dorpen. Die onderlinge solidariteit wil Trias aanboren om gestructureerde coöperaties uit de grond te stampen.

"De boeren zijn het gewoon om hun graasgronden te delen. Er is dus voldoende coöperatieve spirit", vertelt Trias-medewerker Shomet Naikosia. "Een sterke coöperatie kan rasverbetering promoten, veterinaire diensten aanbieden, toegang tot microkrediet creëren, de plattelandseconomie diversifiëren en de gezamenlijke verkoop van vee organiseren. Op die manier moet het mogelijk zijn om een structurele verhoging van de gezinsinkomens te realiseren."

In het voorjaar van 2012 hebben de Maasai in twee dorpen onder begeleiding van Trias het eerste koppel coöperaties in de steigers gezet. Trias is van plan om de nieuwe coöperaties assistentie te verlenen op diverse manieren. "We zullen de nomadische veehouders begeleiden bij de uitbouw van sterke organisatiestructuren. De coöperaties moeten borg staan voor een efficiënt, transparant en verantwoord management. We gaan zeker ook aankloppen bij andere instellingen die als partner kunnen fungeren bij de verdere ontwikkeling van de jonge coöperaties", aldus Naikosia.

De Trias-medewerker zal ook op zoek gaan naar afzetmarkten voor de coöperaties, zowel in Tanzania als in het naburige Kenia. Tot slot heeft Trias plannen om de coöperaties in te schakelen in systemen die de Maasai beter voorbereid en weerbaar moeten maken tegen de klimaatverandering. Ook bij de Maasai vergt welvaartscreatie complex puzzelwerk. Wordt dus zeker vervolgd.

www.triasngo.be

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel