'Nood aan meer contacten tussen ondernemersverenigingen'

De eerste Ondernemersweek van Trias heeft veel stof tot nadenken opgeleverd. 'Er is een duidelijke nood bij onze partners in het Zuiden om onderling kennis en expertise uit te wisselen', zegt Trias-medewerker John Bliek.

Vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen uit Oeganda, Tanzania, Zuid-Afrika en de Filipijnen hebben vorige week in Mechelen de koppen bij elkaar gestoken. Ze deden dat op uitnodiging van Trias en Unizo.

Heel wat thema's passeerden de revue. Een bezorgdheid bij alle deelnemers was de financiële duurzaamheid van hun organisatie. 'Zoiets realiseer je niet op korte termijn. Het is alleszins één van de onderwerpen die de aanwezigen in de toekomst nog dieper willen uitspitten', aldus Bliek.

Trias wil zijn partners in het Zuiden leerprocessen aanreiken. Ook interessant is dat tijdens de Ondernemersweek bilaterale samenwerking op gang gekomen is. De lobbyaanpak van de Filipijnse delegatie bleek erg inspirerend voor de collega's uit Zuid-Afrika en zowat iedereen spitste de oren toen het Certificate of Origin uit Tanzania ter sprake kwam.

'Om dergelijke interactie aan te moedigen, denken we bij Trias na over een permanent platform. Zo zouden ondernemersverenigingen hun ervaringen kunnen delen. Het einddoel is een betere dienstverlening voor hun leden. En ook Trias zou van die informatie-uitwisseling veel kunnen opsteken', meent John Bliek.
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel