OESO-cijfers ontwikkelingssamenwerking - reactie 11.11.11

dac-oda-2016

Vandaag, 13 april, publiceerde de OESO-DAC het cijfer dat rijke landen besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Net als voorgaande jaren slagen de rijke landen er allerminst in het doel van 0,7% te halen: wereldwijd stranden we in 2015 op 0,3% van het BNI.

In absolute cijfers zakt het bedrag: van 137 naar 132 miljard dollar in 2015. Volgens de OESO zelf neemt het bedrag toe (aangepast aan inflatie en effecten van wisselkoersen), in percentage blijven we steken op hetzelfde niveau van 2014. Opvallend: het aandeel voor de eerstejaars opvang van vluchtelingen die de rijke landen aanrekenen als ontwikkelingsgeld neemt indrukwekkend toe. Die 'steun' verdubbelde van 6,6 miljard dollar naar 12 miljard dollar.

De crisissen waarmee we geconfronteerd worden vragen om meer en niet minder internationale solidariteit. Wij blijven aandringen om hier het belang van in te zien.Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe ziet twee trends bij de OESO-cijfers: "In 2014 zagen we nog een scherpe daling in de categorie van de minst ontwikkelde landen, die trend lijkt nu gekeerd. Daarnaast zien we de verdubbeling voor de opvang van vluchtelingen. Internationale ngo's waaronder 11.11.11 vinden opvang van vluchtelingen in ons land noodzakelijk, maar geen ontwikkelingssamenwerking."

In België is 12% van het bij de OESO aangegeven bedrag gebruikt voor de financiering van onze eigen opvangcentra. Voor alle duidelijkheid, in België komt dit bedrag niet uit het budget onder bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, maar uit het budget van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het mag echter wel als ontwikkelingshulp worden aangerekend en duwt daarmee het budget officieel aanrekenbare ontwikkelingssamenwerking de hoogte in.

Ons land zit met 0,42% weliswaar boven het gemiddelde van de OESO-landen. Maar de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking dalen ten opzichte van 2014 met naar schatting 140 miljoen euro. Zonder de opvang van vluchtelingen is dat zelfs meer dan 200 miljoen. België behoort ook tot de weinige dalers: 6 op 28. Het record van 2010, toen nog 0,64%, ligt ver achter ons.

Vanden Berghe: "De crisissen waarmee we geconfronteerd worden - klimaatverandering, de financiële crisis, de vluchtelingenproblematiek – vragen om meer en niet minder internationale solidariteit. Wij blijven aandringen om hier het belang van in te zien."

11.11.11 DOOR:

De OESO cijfers

 

Reacties

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels