Onderzoek legt overheidsgeld voor wapenhandel bloot

Europese overheden geven financiële steun aan wapenexport zonder enige ethische toetsing. Dat blijkt uit onderzoek dat deze maand wordt gepubliceerd door het ENAAT; het Europees Netwerk tegen wapenhandel waarvan Vredesactie vzw deel uitmaakt.


De onderzoekers van ENAAT analyseerden de omvang, openbaarheid en het beleid van 12 exportkredietmaatschappijen in 11 Europese landen, waaronder België.(1) Exportkredietmaatschappijen zijn (semi-) overheidsinstellingen voor het geven van leningen en garanties om exporten aan riskant geachte landen te ondersteunen. Uit het onderzoek blijkt dat in deze Europese landen 20 tot 30 procent van de exportkredieten wordt gebruikt voor het ondersteunen van wapenhandel, (in België wordt tot 20% van de wapenexport verzekert door Delcredere), vaak naar arme landen en naar landen die bij conflicten betrokken zijn.

“Het is schokkend dat overheidsgeld wordt gebuikt om wapenexporten mogelijk te maken,” vindt Mich Crols van Vredesactie. “We weten allemaal dat wapenaankopen ten koste gaan van andere uitgaven. Het exportkrediet van Delcredere voor de uitvoer van Minimi's naar Nepal blijkt maar het topje van de ijsberg te zijn. Andere landen in het lijstje van Delcredere zijn Israël, Saoedi-Arabië, India, Pakistan, Brunei, ... Dictaturen of landen met serieuze spanningen of betrokken in een wapenwedloop! ”

Het ENAAT roept de landen van de Europese Unie op om exportkredietsteun voor wapenhandel te verbieden. De oproep valt samen met de start van de jaarvergadering van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) morgen 15 mei in Parijs. Mich Crols: “Militaire exportkredieten leiden vaak tot een verhoging van de schuldenlast van arme landen. En dat voor producten die niets bijdragen aan ontwikkeling (2), die integendeel de veiligheid bedreigen en vaak worden ingezet bij mensenrechtenschendingen. De Belgische exportkredietverzekeraar Delcredere zou geen publiek geld voor wapenhandel meer moeten inzetten.”

NOTEN

(1) Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) is een netwerk van onderzoekers en campagnegroepen uit 13 Europese landen. In België is Vredesactie vzw lid van het ENAAT/. Een samenvatting van het rapport kan u vinden op http://www.enaat.org/publications/FinancingMisery.pdf

(2) In haar Ontwikkelingsrapport 2003 stelt de Verenigde Naties vast dat wapenhandel een belangrijke belemmering vormt in de strijd tegen armoede.

Deel dit artikel