Onderzoeksrechter weigert alle onderzoeksdaden in Bomspotting-proces

Aan de Bomspotter die vervolgd wordt voor een geweldloze en ludieke actie rond de NAVO-kernwapens, worden alle onderzoeksdaden ter verdediging geweigerd. De beschuldigingen naar aanleiding van een parodiërende actie waarbij minister De Gucht symbolisch voor één dag uit z'n ambt werd ontzet en een vervangend comité de verwijdering van de kernwapens op de agenda van de komende NAVO-top zette, zijn nochtans zwaar. De Bomspotter werd in verdenking gesteld van "valsheid in geschrifte en gebruik ervan, valsheid in informatica en gebruik ervan, vereniging van misdadigers en inmenging in openbare ambten".
Omwille van de groteske aantijgingen werd aan de onderzoeksrechter gevraagd ter verdediging bijkomende onderzoeksdaden te verrichten die het realiteitsgehalte van de aanklachten beter beoordeelbaar maken. Alle onderzoeksdaden werden geweigerd met de melding 'niet nuttig voor de waarheidsvinding'. Het Forum voor Vredesactie vraagt zich af of de waarheid wel wordt gezocht. Of wordt er enkel stilte afgedwongen van critici?
Tegen deze weigering zal beroep worden ingesteld.


Door haar illegale kernwapenpolitiek is België reeds tien jaar in overtreding met het internationaal recht. In tegenstelling tot de vervolging van de Bomspotter, reageert ons gerecht niet. De kernwapens in Kleine Brogel zijn illegaal. Tien jaar tijd is genoeg opdat België zich in regel zou stellen met het internationaal recht. Geen enkele Belgische burger krijgt zoveel respijt. Op 8 juli 2006 maken de Bomspotters de illegale kernwapenstrategie opnieuw zichtbaar. Tien jaar daarvoor, op 8 juli 1996, deed het Internationaal Gerechtshof uitspraak over de legaliteit van het dreigen met of het gebruik van kernwapens. Uit deze uitspraak valt af te leiden dat het dreigen met of het inzetten van de bestaande kernwapens niet kan zonder het internationaal recht te schenden. Tien jaar na deze uitspraak voeren de Bomspotters tien acties op tien plaatsen die de illegale kernwapenstrategie in stand houden. Het Forum voor Vredesactie vraagt zich af hoe het gerecht zal reageren na 8 juli. Vervolgt het opnieuw de Bomspotters die geweldloos actievoeren om een illegaal beleid aan de kaak te stellen of zal het eindelijk een dossier openen dat het Belgische kernwapenbeleid onderzoekt?

De Bomspotters vroegen volgende vier onderzoeksdaden :
- Om te voorkomen dat de zogenaamde valsheid in informatica beoordeeld werd op een uit zijn context gerukt fragment, werd de toevoeging van de volledige website van buitenlandse zaken en de volledige parodie-website gevraagd.
- Om de draagwijdte van de 'inmenging in openbare ambten' te beoordelen, werd gevraagd de reacties van de andere landen te documenteren door toevoeging van de communicatie met de andere landen, een verhoor van de permanente vertegenwoordiger over de impact en toevoeging van de correspondentie tussen het ministerie van buitenlandse zaken en de permanente vertegenwoordiger hierover.
- Opdat er van valsheid in geschrifte sprake is, moet het gaan om een geschrift dat 'zich opdringt aan de openbare trouw'. Om dit na te gaan werd gevraagd te documenteren hoe kwesties normaal gezien geagendeerd worden op NAVO-topbijeenkomsten. Zeker omdat het nogal onwaarschijnlijk lijkt dat dit gewoon gebeurt met een fax naar het publiek verspreide nummer van de permanente vertegenwoordigers.
- De acties waren gericht op het voorkomen van de voorbereiding van oorlogsmisdaden. Om deze rechtvaardigingsgrond te beoordelen moet nagegaan worden of het voorziene gebruik van deze kernwapens effectief een oorlogsmisdaad vormt door te onderzoeken wat de voorziene inzet is van deze wapens en wat hun effect is.

Deel dit artikel