Ontwikkelingssamenwerking moet armoede bestrijden, niet grenscontroles betalen

Vluchtelingenkamp Dolo Ado in Ethiopia

Op de Europese top van 28 juni besloten de staats- en regeringsleiders van de EU om ontwikkelingssamenwerking en handelsakkoorden voor een hele reeks Afrikaanse landen afhankelijk te maken van medewerking aan een restrictief Europees migratiebeleid.

Deze plannen waren eerder deze maand al aangekondigd door de Europese Commissie en stootten op fel protest van internationale ngo’s en organisaties die actief zijn op het vlak van migratie.

Herkomst- en transitlanden worden gefinancierd om migratiebewegingen in te perken en onder druk gezet om terugname-akkoorden te sluiten met de EU. De EU slaat en zalft: wie meewerkt kan rekenen op Europees geld en handelsakkoorden, wie niet meewerkt ziet ontwikkelingsgeld en handelsakkoorden teruggeschroefd.

Ontwikkelingshulp en handelsakkoorden mogen geen pasmunt worden in een Europese anti-migratieagenda.

Nog voor het einde van het jaar wil de EU al snel enkele, eventueel tijdelijke akkoorden sluiten, om uiteindelijk met 16 staten tot zogenaamde “migration compacts” te komen. Deze compacts zijn geïnspireerd op de fel gecontesteerde EU-Turkije deal over het inperken van migratie naar Europa. Bovendien beslisten de staats- en regeringsleiders de militaire operatie voor de Libische kust en de samenwerking met de Libische regering op te schroeven. De EU stelt op deze manier mensensmokkel en irreguliere economische migratie te willen tegengaan op de Centrale Mediterrane Route.

Anti-migratieagenda mag geen voorwaarde zijn voor ontwikkeling

We verzetten ons tegen de eis om mee te werken aan het Europese migratiebeleid als voorwaarde voor ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingshulp en handelsakkoorden mogen geen pasmunt worden in een Europese anti-migratieagenda. Dit plan gaat in tegen het Verdrag van Lissabon. Middelen van ontwikkelingssamenwerking mogen niet ingezet worden voor grenscontrole en bestrijding van mensensmokkel, maar moeten armoede bestrijden en duurzame ontwikkeling promoten.

Samenwerking met dictaturen en conflictlanden

We zijn ook verontrust door de keuze van de landen waarmee zal worden samengewerkt.

In de afgelopen maanden kwamen duizenden mensen uit Eritrea, Nigeria, Gambia, Somalië en Guinée in Italië aan, stuk voor stuk dictaturen of landen waar conflicten woeden. Dit verschijnsel afdoen als “economische migratie” gaat voorbij aan het feit dat hoge percentages van deze mensen onder andere in België erkend worden als vluchteling, en dus goede reden hadden om hun land te ontvluchten.

Bovendien riskeren migranten die onderschept worden door de Libische kustwacht misbruik en grove schendingen van hun rechten in de Libische detentiecentra. Amnesty International bericht over verschillende gevallen waarbij migranten beschoten werden door Libische bewakers.

Veilig toegang versus mensensmokkel

Zonder veilige toegang te bieden aan wie zijn land moet verlaten, kan de EU het business-model van de smokkelaars niet vernietigen maar is ze er medeplichtig aan.

Zolang de EU niet voorziet in veilige migratieroutes, zoals vorig jaar werd overeengekomen in de Sustainable Development Goals, zullen mensen hun lot in de handen van smokkelaars blijven leggen. Hoe meer de EU zich afgrenst voor migratie, hoe hoger de prijzen die deze smokkelaars kunnen vragen. Zonder veilige toegang te bieden aan wie zijn land moet verlaten, kan de EU het business-model van de smokkelaars niet vernietigen maar is ze er medeplichtig aan.

11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen veroordelen deze aanpak, die slechts het stoppen van migratie ambieert en zijn doel totaal voorbij schiet.

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels