Onverantwoord pokerspel van rijke landen tijdens klimaatonderhandelingen

Broederlijk Delen dat als lid van het internationale netwerk CIDSE de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen op de voet volgt is verontwaardigd over het gelekte VN rapport.  Daaruit blijkt de grote kloof tussen wat de rijke landen beloven en de emissiereducties die zij tot op vandaag hebben toegezegd.  De ontwikkelingsorganisatie hoopt dat de regeringsleiders op deze laatste dag nog de daad bij het woord te voegen om een klimaatcatastrofe te vermijden.

Het VN rapport van 15 december, dat wellicht nooit had mogen verschijnen, bevestigt wat vele  ngo’s en  ontwikkelingslanden al lange tijd verkondigen: rijke landen slagen er niet in om op het gebied van emissiereducties hun engagement in lijn te brengen met hun discours.   De reducties die momenteel zijn toegezegd, leiden tot een gemiddelde temperatuurstijging van 3° C. Dat is significant meer dan de maximale toename van 2°C die ook door de rijke landen als noodzakelijk wordt vooropgesteld.

Vanuit Kopenhagen zegt Karel Malfliet, campagneverantwoordelijke van Broederlijk Delen onomwonden: “De aarde heeft geen terugspoelknop. Veel klimaatschade, zoals het verdwijnen van de gletsjers of het verlies aan biodiversiteit is onomkeerbaar en niet in geld uit te drukken. Als wetenschappers zeggen dat we de opwarming beneden de 2°C moeten houden, dan moeten we ons realiseren dat de huidige 300.000 klimaatdoden per jaar en de armoede die vandaag al veroorzaakt wordt door verlies aan vruchtbare landbouwgrond, overstromingen, orkanen of afsmelting van gletsjers, gebeurt bij een temperatuurstijging van ‘slechts’ 0,8°C.  Het is niet toevallig dat vertegenwoordigers van meer dan 110 landen pleiten voor een maximale toename van  1,5°C in de plaats van 2°C.  Het cynische pokerspel van de rijke landen moet dan ook stoppen, hier en nu. Want ze spelen met mensenlevens als inzet.”

Pol De Greve, directeur van Broederlijk Delen, voegt eraan toe: “Van onze partnerorganisaties op het terrein horen we steeds vaker hoe de gevolgen van de klimaatveranderingen mensen in de problemen brengen, vooral de kleine boeren. Ze krijgen steeds meer te maken met klimaatchaos: het weer wordt onvoorspelbaar, oogsten mislukken door de droogte, vruchtbare bodem wordt weggespoeld door overstromingen. Het is al vijf voor twaalf als we nu niets doen.”

Intussen roepen een aantal Europese katholieke bisschoppen van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België en Ierland op om in Kopenhagen een eerlijk, effectief en bindend akkoord na te streven.  “De EU moet haar reductiedoelstelling van 30% tegen 2020 nu en unilateraal toezeggen.  De EU moet duidelijk maken dat de financiering zal gebeuren met geld dat additioneel is aan haar ontwikkelingsbudget.”

Dit is in lijn met het standpunt dat Broederlijk Delen en CIDSE naar voor schuiven.

  • Een maximale gemiddelde temperatuurstoename van 2°
  • Een reductie van 40% van de uitstoot van broeikasgassen door de rijke landen tegen 2020
  • De rijke geïndustrialiseerde landen moeten arme landen steunen met geld en groene technologie (130 miljard €/jaar) zodat ze zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Deze financiering moet los staan van reeds toegezegde ontwikkelingsbudgetten.
  • Het bereikte akkoord moet bindend en afdwingbaar zijn.

Voor meer informatie:

Karel Malfliet, campagneverantwoordelijke Broederlijk Delen (Kopenhagen): 0478 65 12 93
Jo Dalemans, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling (Brussel): 0473 749 389
Karel Ceule persverantwoordelijke Broederlijk Delen: 0476 330 221

Deel dit artikel