Opbrengsten van natuurlijke rijkdommen komen toe aan de gemeenschappen

NGO’s stellen in globale oproep dat de opbrengsten van natuurlijke rijkdommen moeten toekomen aan de gemeenschappen waaruit ze worden weggehaald


Nairobi, 23 januari 2007.  Een honderdtal mensen uit 60 organisaties in 30 verschillende landen lanceerden deze week op het Wereld Sociaal Forum in Nairobi een globale oproep om dringend de problemen aan te pakken die de strijd om natuurlijke rijkdommen zoals olie, gas, hout, diamant en goud met zich meebrengt.

De oproep werd gelanceerd na een twee dagen durend seminarie, georganiseerd door CIDSE, het netwerk van Europese en Noord-Amerikaanse katholieke ontwikkelingsorganisaties. Op het seminarie waren heel wat mensen aanwezig uit gemeenschappen die veeleer nadelen dan voordelen ondervinden van de natuurlijke rijkdommen waarover ze beschikken.

“De ervaringen van CIDSE-partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika tonen aan dat zowel mijnbouwbedrijven als olie- en gasmaatschappijen en houtverwerkende bedrijven de meest elementaire mensenrechten en milieunormen keer op keer met de voeten treden”, zegt Rene Grotenhuis, vice-voorzitter van CIDSE.

In een gezamenlijke verklaring manen internationale en lokale ngo’s multinationals, regeringen, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Verenigde Naties aan om praktische en afdwingbare regels op te stellen waarmee men de extractieve bedrijven en de holdings erachter ter verantwoording kan roepen voor het niet naleven van de internationale normen inzake mensenrechten en milieu.

De deelnemers vragen dat regeringen en multinationals de goedkeuring zouden vragen van de lokale bevolking vooraleer ze natuurlijke rijkdommen delven.

Bedrijven moeten ook transparantie garanderen over hun betalingen aan regeringen. Zo kan een einde komen aan corruptie en kan men garanderen dat de opbrengsten van natuurlijke rijkdommen terug worden geïnvesteerd in de gemeenschappen waaruit ze worden weggehaald.

Broeder Alfred Buju, priester en voormalig kindmijnwerker in de goudmijnen van Mongbwalu, staat nu aan het hoofd van de Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede in Bunia, Congo. ‘In mijn land, Congo, beschikken wij over een paar van de rijkste goudvelden in Afrika en toch hebben de mensen er te lijden onder armoede en conflicten als gevolg van de strijd om de natuurlijke rijkdommen’ zegt hij.

‘De nood is nooit groter geweest dan vandaag om actie te ondernemen en op een globale manier de problemen aan te pakken die samengaan met deze extractieve industrie.’

Een panelgesprek met Mary Robinson, voormalig president van Ierland en voormalig Hoog Commissaris voor de Mensenrechten, zal vandaag dinsdag 23 januari plaatsvinden. Deelnemers die wereldwijd samenwerken met gemeenschappen die te lijden hebben onder de gevolgen van mijnbouw, houtnijverheid en boorwerkzaamheden in o.a. Sierra Leone, Congo, Honduras, Filippijnen, Guatemala, Ecuador en Kameroen zullen op dit gesprek aanwezig zijn.

Deel dit artikel