Overweldigende steun voor een internationaal wapenverdrag 26 juni 2007

Persbericht van het samenwerkingsverband Vlaams Netwerk Lichte Wapens (VNLW de Vlaamse tak van IANSA)

Vorige week kwam de VN consultatieronde rond het internationaal wapenhandelsverdrag ten einde. Meer dan 80 landen, waaronder België, hebben hieraan bijgedragen, waardoor deze consultatieronde terecht als een succes beschouwd mag worden. De internationale wapenhandel kenmerkt zich momenteel door de afwezigheid van bindende internationale of regionale afspraken, waardoor de proliferatie van conventionele wapens onverminderd kan verdergaan met grove schendingen van de mensenrechten tot gevolg. Het voorgestelde internationaal wapenhandelverdrag wil internationaal bindende criteria opleggen waardoor duizenden mensenlevens gered kunnen worden en die het mogelijk maken wapenhandelaars verantwoordelijk te houden voor illegale activiteiten.


Tijdens een toespraak eerder deze maand in New York bevestigde Secretaris-Generaal Ban Ki-moon nogmaals dat het beoogde verdrag internationale criteria zal vastleggen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van alle conventionele wapens. Ban Ki-moon: “Het verdrag zal een enorme vooruitgang betekenen in het realiseren van de globale doelstellingen inzake mensenrechten, humanitair recht en ontwikkeling.” De inspanningen vanuit de civiele maatschappij zijn één van de belangrijkste factoren die bijgedragen hebben tot het huidige succes.

Control Arms coördineerde wereldwijd meer als 100 People’s Consultations, waarbij organisaties uit het brede middenveld ideeën uitwisselden inzake het internationale wapenhandelsverdrag. De meerderheid van de landen waar dergelijke consultaties plaatsvonden, leverden nadien hun bijdrage in tijdens de VN Consultatieronde. Deze bijdragen kenmerken zich door een overweldigende steun voor een internationaal wapenhandelsverdrag als instrument ter bescherming van de mensenrechten, duurzame ontwikkeling en regionale vrede en veiligheid. “In de Filipijnen, waar ik vandaan kom, ligt de ongecontroleerde verspreiding van lichte wapens aan de basis van talloze mensenrechtenschendingen, politieke moorden en aanvallen op het recht van vrije meningsuiting. Van bij de start begreep ik dat de ‘people’s consultation’ cruciaal was om de stem van de man in de straat te laten horen. Het is fantastisch dat regeringen geluisterd hebben naar de mensen die op dagelijkse basis geconfronteerd worden met de gevolgen van wapengeweld,” zegt Fred Lubang van Non Violence International, een vertegenwoordiger van de Control Arms Campagne.

Twee belangrijke regionale organisaties herbevestigden afgelopen week hun steun voor het wapenhandelsverdrag. Zowel de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) als de Raad van de Europese Unie legden verklaringen af waarin ze de totstandkoming van een verantwoorde en dwingende regeling van de globale wapenhandel ten volle ondersteunen. “We juichen de ondersteunende verklaringen toe van de VN Secretaris-Generaal, ECOWAS, en de Europese Unie. Elke regering dient er nu voor te zorgen dat mensenrechten, internationaal humanitair recht en duurzame ontwikkeling prominent aanwezig zijn binnen het Internationaal Wapenhandelsverdrag, zodat dit effectief mensenlevens kan redden,” aldus Heather Sutton van Sou da Paz in Brazilië. “Tijdens de komende maanden zullen de verschillende staatshoofden en regeringsleiders elkaar ontmoeten op de bijeenkomsten van de Afrikaanse Unie, de Southern African Development Community en het Pacific Islands Forum – we willen dat deze regionale organisaties hun steun betuigen voor het Internationaal Wapenhandelsverdrag. We hopen eveneens dat alle antwoorden aan de Secretaris-Generaal in overweging genomen zullen worden in Oktober 2007 wanneer binnen de VN Algemene Vergadering verdere verdragsonderhandelingen plaatsvinden,” zei Charles Nasibu-Bilali, Kongolees onderzoeker en Arms Control activist.

Op dit moment worden de bijdragen van de verschillende landen gebundeld, waarna ze officieel aan de Secretaris-Generaal van de VN overhandigd zullen worde. Nadien zal een comité van overheidsexperts benoemd worden, dat begin 2008 formeel aan het internationale wapenhandelsverdrag zal beginnen werken.

Meer info over de Control Arms Campagne op www.controlarms.org. of direct bij de volgende personen: Oxfam International: Jennifer Abrahamson on +1 212 687 2150 (office) or +1 202 321 7858 (cell); Amnesty International: Pollyanna Truscott on +1 212 867 8878 (office) or +1 646 884 2964 (cell); IANSA: Mark Marge on +1 646 257 4130 (office) or +1 646 207 6523 (cell)

De Control Arms – campagne is een gezamenlijk initiatief van Amnesty International, Oxfam International en het International Action Netwerk on Small Arms (IANSA). Het Vlaams Netwerk Lichte Wapens is de Vlaamse afdeling van het International Action Network on Small Arms (IANSA) met als leden: Amnesty International Vlaanderen, Pax Christi Vlaanderen, Proyecto Gato en Vrede vzw.

Voor verdere info VNLW: Secretariaat Vlaams Netwerk Lichte Wapens, p.a. Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen - 03.225.10.00 - tim.bogaert@paxchristi.be  of bij de lidorganisaties.

Deel dit artikel